Výbory a komise

Rada města zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě města. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města.
Komise pro věci sociální, zdravotní a pro záležitosti seniorů

Od 1.12.2022 byla v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zřízena "Komise pro věci sociální, zdravotní a pro záležitosti seniorů" jako iniciativní a poradní orgán Rady města Vracova.

Předsedkyně: MUDr. Božena Hofrová

Členky: Libuše Gasparová, Božena Zajacová a Jana Fridrichová


Sbor pro občanské záležitosti

Od 1.12.2022 byla v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zřízena komise "Sbor pro občanské záležitosti" jako iniciativní a poradní orgán Rady města Vracova.

Předsedkyně: Mgr. Miroslava Glacová

Členky: Karla Mikešová a Yvona Niklová