Dotace

Akce finančně podpořené z dotací ve Vracově.


Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Dotace ve výši 99.000 Kč byla poskytnuta Městu Vracov na základě dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023“ na „Pořízení věcných prostředků JSHD Vracov“. Byly pořízeny: 3 ks zásahový oblek a 3 ks zásahová obuv, 1 ks osvětlovací přenosný systém, 3 ks zásahová hadice a 2 ks kombinovaná proudnice a 1 ks tlaková láhev. Celkové výdaje projektu činily 145.307 Kč.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Pořízení nabíjecí stanice elektrokol

Město Vracov získalo dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2023“ a to 78.040 Kč z dotačního titulu 2. Cyklistická infrastruktura na „Pořízení nabíjecí stanice elektrokol“. Celkový náklad projektu byl 130.067 Kč.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Následná péče o zeleň

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023“ získalo Město Vracov  dotaci  ve výši 25.522 Kč na podporu projektu „Nákup zavlažovacích vaků“. Bylo pořízeno 70 ks zavlažovacích vaků o obsahu 75 litrů, celkový výdaj 36.460 Kč.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Zadržení vody v krajině

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023“ získalo Město Vracov  dotaci ve výši 54.900 Kč na podporu projektu „Obnova větrolamu v Olšíčkách“. Celkem bylo vysázeno 30 ks stromů  a to lip malolistých  a dubů letních. Výdaje projektu činily 109.865 Kč.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

Město Vracov získalo dotaci ve výši 27.000 Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023“ na podporu seniorů pro projekt „Kurz trénování paměti“

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Zrestaurování Kudláčova kříže

Město Vracov získalo dotaci ve výši 27.000 Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2023“ Cílem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupné památky místního významu a to „Kudláčova kříže“

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Materiální vybavení KD Vracov

Město Vracov realizuje projekt „Materiální vybavení KD Vracov“, v rámci kterého byl pořízen projektor, rámové skládací plátno, reprobedny, mixážní pult a pivní sety. Město Vracov získalo dotaci ve výši 274.160Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s..


Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022

Město Vracov obdrželo dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 42000 Kč v rámci DP: "Restaurování hlavního hřbitovního kříže z roku 1878 ve Vracově"

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Modernizace zázemí a nákup technického vybavení na MZŠ Vracov

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v Masarykově základní škole Vracov za pomoci vybudování tří venkovních bezbariérových učeben včetně kompletního vybavení dřevěným nábytkem, pojízdnými magnetickými tabulemi a IT zařízením. Realizace v roce 2022.


Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu

Město Vracov získalo dotaci ve výši 50700 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021" na realizaci akce "Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu".

Spolufinancováno

z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

Město Vracov získalo v roce 2021 finanční příspěvek ve výši 37266 Kč prostřednictvím Jihomoravského kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR


Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Dotace ve výši 65.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a byla použita na „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“. Byly pořízeny 4 ks pracovních polohovacích pásů s karabinou, 1 ks přetlakového ventilátoru, 1 ks přenosné radiostanice a 2 ks tlakových lahví. Tím je zajištěna akceschopnost vracovské jednotky i ochrana jejích členů.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova v roce 2021

Jako každoročně i v letech 2019, 2020 a 2021 získalo Město Vracov dotaci z dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Veřejné informační služby knihoven pro rok 2020

Město Vracov obdrželo v roce 2020 dotaci ve výši 118000 Kč na projekt "Přechod z knihovního systému Clavius na  systém Tritius".

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR


Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020 obdrželo Město Vracov částku ve výši 25000 Kč na projekt "Pořízení hudebního nástroje pro Klub důchodců Vracov".

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.