Dům dětí a mládeže Vracov

O DDM Vracov

Dům dětí a mládeže ve Vracově je školské zařízení, které vzniklo v roce 1982 jako MDPM. V tomto roce bylo toto zařízení chápáno jako místo, kde se konaly schůzky pionýrů a svazáků. Později zde začínají vznikat zájmové útvary, které spadají pod oddělení a zodpovídá za ně pedagogický pracovník.

DDM Vracov je v současnosti příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, kterou zřizuje Jihomoravský kraj se sídlem v Brně. V roce 1996 byl zařazen do sítě škol a školských zařízení pro školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Provoz zařízení zajišťují interní, externí a dobrovolní pracovníci.

Činnost DDM Vracov

DDM je určen pro děti, případně jejich rodiče, mládež a další dospělé zájemce, kteří využívají jeho služby ve svém volném čase. Poslání našeho DDM spočívá nejen v pozitivním naplňování volného času aktivitami v rámci zájmových útvarů, ale i mimo ně. Snažíme se být zařízením, které je schopno nabídnout širokou škálu aktivit pro děti, mládež, ale také dospělé klienty, ať v pravidelné nebo příležitostné činnosti.

Kontakt

Adresa: Sokolská 896, 696 42 Vracov
tel. 518 628 472
E-mail: ddmvracov@ddmvracov.cz

Více na www.ddmvracov.cz
Vedoucí zařízení: Edita Gasnárková