Vyhlášky a nařízení

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Vracova.


OZV č. 1/2020

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2010, Požární řád obce, ve znění pozdějších předpisůOZV č. 2/2019

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vracova č. 18/2001, o závazných částech regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna


OZV č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vracov.


OZV č. 1/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.OZV č. 3/2015

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.


OZV č. 2/2015

o zákazu požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném prostranství.
OZV č. 7/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.OZV č. 5/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2010, Požární řád obce.


OZV č. 4/2012

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích.