Vyhlášky a nařízení

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Vracova.


NO č. 1/2023

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání jen za sjednanou cenu


NO č. 1/2022

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání jen za sjednanou cenu


OZV č. 1/2021

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 3/2019, o místních poplatcích.


OZV č. 1/2020

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2010, Požární řád obce, ve znění pozdějších předpisůOZV č. 2/2019

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vracova č. 18/2001, o závazných částech regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna


OZV č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vracov.


OZV č. 1/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.OZV č. 3/2015

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.


OZV č. 2/2015

o zákazu požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném prostranství.
OZV č. 7/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.