Fotogalerie

Fotogalerie města, akcí, z historie, dožínek, vracovských hodů, ...

Upozornění: fotografie v těchto fotogaleriích nelze dále šířit bez souhlasu města Vracov.
Kameny zmizelých

Středa 25. září 2019 patřila ve Vracově pietnímu aktu odhalování kamenů zmizelých, které připomínají osudy lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě. Ve velké většině případů se jedná o osoby židovského původu a tyto kameny se pokládají zpravidla před posledním místem pobytu obětí. Ve Vracově máme celkem tři pamětní místa, a to před domem rodiny Schneerovy, na chodníku v ulici Okružní, kde dříve žila rodina Graulova a třetí před kostelem Církve československé husitské, kde přebývala rodina Mayerova. S myšlenkou pokládání kamenů přišel německý umělec Gunter Demnig, první položil před radnici v Kolíne nad Rýnem v roce 1992. V mnoha zemích je jich rozmístěno přes 75 tisíc a dnes se už nacházejí i v řadě českých měst.