Rady občanům, jak se chovat v krizových situacích

Správné, promyšlené a rozhodné chování od prvopočátku vzniku mimořádné události účinným způsobem snižuje jak její rozsah, tak i následky.

K tomu je třeba dbát pokynů velitele zásahu nebo představitelů krizového štábu obce s rozšířenou působností či kraje, a případně se řídit instrukcemi, zveřejňovanými cestou hromadných informačních prostředků.

Důležitá čísla:

Možné krizové situace a jak je zvládnout naleznete na Portálu Krizového řízení Jihomoravského kraje:

Rady pro občany - Povodně

Rady pro občany - Pitná voda

Rady pro občany - Blackout

Rady pro občany - Radiační havárie

 

Užitečné odkazy:

Portál KRIZPORT veřejný portál krizového řízení v Jihomoravském kraji

Policie České republiky obvodní oddělení Kyjov

Kampaň „Ty to zvládneš“ určena pro širokou veřejnost

 

Další odkazy zde.