Vracovský zpravodaj

Časopis pro občany a přátele Vracova.


Základní informace

Vracovský zpravodaj vydává Město Vracov. Řídí redakční rada při MěÚ Vracov. Vychází čtvrtletně nákladem 700 ks.

Příspěvky do Vracovského zpravodaje můžete posílat na email kd@mestovracov.cz nebo přinést osobně do kanceláře Městského kulturního klubu.


Kontakt

Adresa
Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru čp. 57
696 42 Vracov

Telefon
722 040 359
518 628 296

E-mail
kd@mestovracov.cz


Jak si podat reklamu ve Vracovském zpravodaji

Reklamy do Vracovského zpravodaje můžete posílat na adresu kd@mestovracov.cz nebo přinést osobně do kanceláře Městského kulturního klubu.

Poplatek za zveřejnění reklamy ve zpravodaji: 

velikost A4 1.210 Kč
velikost A5 605 Kč
velikost A6 a menší 363 Kč

 Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.