Smíšený pěvecký sbor Harmonie


Pěvecký sbor Harmonie

Pěvecký sbor Harmonie vznikl v roce 2007 z iniciativy Evy Kopřivové a Lenky Procházkové, nejprve jako čistě ženský, později, když se k nám přidaly i mužské hlasy, zpíváme ve smíšené čtyřhlasé formě. Lenka Procházková vede soubor dosud. Od svého založení dosáhl soubor značného pokroku. Nejenže se rozšířil co do počtu členů, (dnes je nás 18), ale do svého repertoáru zařadil náročné sakrální skladby z 15., 16. a 17. století zpívané v latině a italštině, nebo středověké lidové písně irské, francouzské či anglické. Nacvičili jsme také staročeské písně a náročné písně židovské, zpívané v hebrejštině. Zpíváme pro radost sobě, snažíme se udělat radost i svým posluchačům. Rádi přivítáme v našich řadách i další zpěváky, kterým tento repertoár není cizí. Vedoucí sboru Lenka Procházková zajišťuje veškerý notový materiál, nacvičuje program a stará se o veškeré organizační záležitosti.

Kontakt: Procházková Lenka, mail: prochazkova.l@seznam.cz

Více na www.harmonievracov.cz