Pasport zeleně města Vracov

Pasport zeleně města Vracov byl zpracovan v rámci plnění veřejné zakázky „Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska“. Objednatelem veřejné zakázky byl Dobrovolný svazek obcí Severovýchod s podporou fondu EU (Evropský sociální fond - operační program Zaměstnanost), registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014534. Cílem zakázky bylo zajištění strategických dokumentů, digitálních pasportů (tj. evidence) městského majetku, pro vybrané obce mikroregionu.
Pasport zeleně je vypracován na základě zevrubného terénního šetření, pořízení polohy jednotlivých prvků zeleně a ploch veřejné zeleně převážně na pozemcích obce. Výchozí podklady jsou získány z terénního polohového měření GPS fotografií a ortofotomapy kombinované s pozemkovou mapou. Těžištěm získaných dat je pořízení fotodokumentace jednotlivých prvků, případně ploch v měsíci září 2022.