Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.


Kontakt

nám. Míru 202, 696 42 Vracov

Termín zasedání rady

Příští schůze rady města se uskuteční 12.06.2023.