Spolek Vracovští vinaři

Spolek Vracovští vinaři byl založen a zapsán do spolkového rejstříku 29. 12. 2020. Zákládajícími členy spolku byla tato vinařství: Vinařství pánů z Lipé, Vinařství Fridrich, Vinařství Filip Šebesta a Rodinné vinařství Fridrich. Spolek byl  založen za účelem sdružování osob zabývajících se vinohradnictvím, vinařstvím a (obecně) produkcí vína ve vinařské obci Vracov, zejména pak (nikoliv však výlučně) ochrany, udržování a prohlubování dobrého jména vracovských vinařů a kvality vína z této oblasti, prohlubování znalostí a vzdělávání ohledně pěstování révy vinné a produktů, které jsou z ní vytvářeny (především vína), jakož i šíření osvěty, znalostí, udržování a šíření tradic spojených s pěstováním révy vinné a produkcí vína v obci Vracov. Nedílnou součástí prohlubování znalostí ohledně pěstování révy vinné a produkci vína je rovněž výměna zkušeností s jinými subjekty zabývající se totožnou či obdobnou činností. V budoucnu by chtěl spolek pořádat nebo spolupořádat různé vinařské akce ve Vracově pro širokou veřejnost. Spolek Vracovští vinaři je otevřen i dalším místním vinařským subjektům, které budou splňovat všechny legislativní a právní normy související s pěstováním hroznů a výrobou vína a zároveň respektovat stanovy spolku.


Náhledový obrázek

Vinařství pánů z Lipé

Vinařství pánů z Lipé navazuje na historii pěstování hroznů a výroby vína na jižní Moravě, kde tento rod působil od roku 1329 a měl ve vlastnictví po dobu své existence mnoho vinařských obcí i celá vinorodá panství. Začátek rodu je spjatý se starobylým severočeským rodem Ronovců, ze kterého se v dalších generacích vyčlenily větve pánů z Dubé, pánů z Lipé, Lichtenburků a Klinštejnů. Společným znakem všech těchto rodů jsou v erbu zkřížené ostrve, které má ve svém logu i naše firma. Za života Jindřicha z Lipé a panování krále Jana Lucemburského se rod pánů z Lipé přesunul na jižní Moravu, kde začal rozvíjet rodinné statky. Ve své době mu patřily takové známé vinařské obce, jako jsou Čejkovice, Kurdějov, Velké Pavlovice, nebo i celé hodonínské a strážnické panství.  

Příběh naší rodinné firmy se začal odvíjet v roce 2017, kdy jsme se rozhodli začít samostatně podnikat. Protože máme rádi historii, hledali jsme pro název firmy příhodné jméno, které by souviselo s historií i tradicí vinařského umu v našem regionu.  A rod pánů z Lipé se na tomto díle od 14. století velkou měrou zasloužil. 

Kdo by chtěl za námi zavítat do Vracova a vidět na vlastní oči náš degustační sklep, rádi ho přivítáme. Na tomto místě se může návštěvník  setkat s historií celého rodu pánů z Lipé v časové ose, s některými důležitými listinami i s mapou dominií, které tento rod ovládal. Samozřejmostí je řízená degustace našich přívlastkových vín spojená s výkladem o historii vinařství, vinohradnictví i dějinami celého regionu Slovácka. Kapacita sklepa na degustace, rodinné oslavy i firemní večírky je 25 - 30 osob. Součástí ochutnávky může být na přání i bohatý raut. Široká nabídka přívlastkových vín z hroznů pocházejících ze slovácké nebo mikulovské podoblasti vás zcela jistě překvapí. 

kontakty: www.vinarstvipanuzlipe.cz

email: jitka@vinarstvipanuzlipe.cz, lukas@vinarstvipanuzlipe.cz

Mob: Jitka Lukášová - 777 861 282, Mgr. Lukáš Lukáš - 602 684 473 


Náhledový obrázek

Rodinné vinařství Fridrich

Jsme malé rodinné vinařství zabývající se výrobou vína již po tři generace. Hospodaříme na třech hektarech vinic, které se nachází ve Vracově na jižních svazích posledních výběžků chřibských vrchů. Současný majitel Zdeněk Fridrich se výrobou vína zabývá již od mládí. K rozšíření výroby vína došlo v roce 1995, kdy v průběhu let 1995-2003 byly vysazeny nové vinohrady až do dnešní výměry. Do nové výsadby byly vybrány odrůdy, jako je Ryzlink rýnský, který v okolí Vracova a Bzence velmi dobře vyzrává a je typickou odrůdou pro tuto oblast. V našich vinohradech je zastoupen 20% produkce. Další odrůdy, které u nás můžete najít, jsou např. Rulandské šedé, Sauvignon, Tramín červený, Sylvánské zelené, aj. Vyrábíme odrůdové víno jen z vlastních vinic. Vína jsou deklarována jako přívlastková, část vín se prodává jako zemská vína, přičemž hrozny pro jejich výrobu dosahují cukernatosti přívlastkových vín.  V poslední době byl dokončen reprezentační sklep, který najdete ve sklepní lokalitě Cihelná. Zde je možné zorganizovat řízenou degustaci až pro 30 osob.

Kontakt:  fridrichova.vinarstvi@seznam.cz, telefon 777 778 062


Náhledový obrázek

Vinařství Filip Šebesta

Mikro vinařství s roční produkcí pouhých 2000 lahví vyrobilo první víno v roce 2015. Vše začalo, když se děda rozhodl předat 3 řádky vinohradu svému vnukovi.

 

Filip Šebesta je tak pokračovatelem již čtvrté generace v této vinařské rodině. S výrobou vína začal praděda pro svou vlastní spotřebu. Děda již začal víno nabízet zákazníkům a založil Vinařství Fridrich Vracov, jeho syn zmodernizoval výrobu a zapracoval na prestižnosti vinařství. Filip Šebesta si v této vinařské rodině vytváří svou vlastní kolekci vín pod svým jménem s etiketou vracovského kroje. Slovácká obec Vracov se může pyšnit největším počtem krojovaných v republice. Tento folklór se pak promítá i do zdejších vín. Zkušenosti tedy čerpá z tradic a znalostí předků.

Od dědy jsem se naučil klást důraz na kvalitu hroznů ve vlastním vinohradě a začínám tak utvářet víno již na keři. Strýc mě zas ukázal moderní a šetrnou výrobu vína. Od obou si beru především zdravý selský rozum, kdy se ve víně nesnažím dělat zbytečné zásahy a za mírné pomoci tak nechávám vínu naplno rozvinout svůj charakter.

V současné době byl vysazen 1 ha vinic s tradičními odrůdami jako sylvánské zelené či rulandské bílé a novějšími solaris nebo hibernal. Do budoucnosti se neplánuje větší výměra vinic než 3 ha a roční produkce do 10 000 láhví. Filip Šebesta si tak chce uchovat osobní přístup ke každému keři ve vinici a každé lahvi ve sklepě. To vše dává vzniknout osobitým vínům z tohoto mladého rozvíjejícího se vinařství. Tak na zdraví.

Kontakt: www.filipsebesta.cz  mob.: 608 000 826


Náhledový obrázek

Vinařství Fridrich

Jsme malé rodinné vinařství z Vracova, zabývající se pěstováním vinné révy a jejím následným zpracováním v lahodný mok. Víno vyrábíme z hroznů našich vinic, jejíchž rozloha je cca 3 hektary, a které se nachází ve Slovácké vinařské oblasti. Vína z našeho vinařství jsou vyráběna šetrným způsobem zahájeným již při ruční sklizni hroznů.

Následuje šetrné lisování, odkalení a zkvašení čistou kulturou kvasinek. Toto zpracování je předpokladem pro pěkná a mnohdy až výjimečná vína z Vracova. Bílá vína zrají v nerezových tancích, červená vína leží několik měsíců v barikových nebo klasických dubových sudech. Vína jsou po vyškolení plněna do lahví. 

Pro chvíle s vínem Vám nabízíme prostory našeho pohostinného vinného sklípku nacházejícího se ve Vracově. Rádi pro Vás připravíme stylové pohoštění s řízenou degustací našich přívlastkových vín, jedná se o tyto odrůdy:

Bílá vína: Hibernál, Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Sylvanské zelené, Tramín červený, Müller Thurgau

Červená vína: Alibernet, Frankovka, Modrý Portugal

Kontakt: vinarstvifridrich.cz

Zdeněk Fridrich - tel. 724 359 517


Náhledový obrázek

Vinařství Pres

Spousta vína, vinice, město Vracov a rodina plná chlapů. To jsou části, které dávají vzniknout Vinařství Pres. Už dlouho je město Vracov nejen městem salátu, ale i městem vína. Není tedy divu, že vinařská tradice rodiny Presů sahá několik pokolení do minulosti. Víno tvořili naši dědové, kteří do práce zasvětili své syny a ti zase své. Každá generace přidala svůj kousek umu. Naše vinařství se posunulo mílovými kroky dopředu, když nejstarší ze synů - Ondřej vystudoval vystudoval vinařskou školu ve Valticích a dále si prošel sedmiletou praxí ve vinařství. Zkušeností bylo plno, tak proč je nevyužít, že? V roce 2020 jsme tedy založili své oficiální malé vinařství.

Kontakt: www.vinarstvipres.cz

email: vinarstvipres@gmail.com

tel: 725 488 399