Družební obce

Město Vracov navázalo blízkou spolupráci s obcemi Močenok na Slovensku a Rokovci – Andrijaševci v Chorvatsku. Ke spolupráci mezi naším městem a uvedenými obcemi dopomohlo sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu.

Rokovci – Andrijaševci

Obec leží na východě Chorvatska na řece Bosut v oblasti nazývané Slavonie, která je známá pěstováním vinné révy. Žije zde asi 4200 obyvatel.

V roce 2014 se představitelé chorvatské obce zúčastnili Vracovského kulturního léta, na němž byla dohodnuta družba a bližší spolupráce našich obcí.

V následujícím roce 2015 byli představitelé města Vracov, FS Lipina a smíšený pěvecký sbor Harmonie pozváni na letní slavnosti - Bosutské dny - do této obce.  Na slavnostech se představili nejen místní soubory, populární hudební kapely, jezdci na koních, ale i naše soubory. Ve volném dnu se uskutečnil výlet do města Vukovar, které bylo v devadesátých letech zničeno válkou, a návštěva rodinného vinařství na březích Dunaje, kde mohli všichni ochutnat výborná místní vína i kuchyni.

Pohostinnost a milé přijetí místních občanů měli možnost Vracovjané oplatit hned na konci léta na Vracovském kulturním létě, kam místní soubor a zástupce obce pozvali. Soubor se zúčastnil zvykoslovného pásma Dožínek a pak se divákům představil v areálu v Barákách ve dvou krátkých vstupech. Po programu následovala společná zábava místních i chorvatských přátel.

Více o obci Rokovci – Andrijaševci

Močenok

Obec leží na Slovensku na jihozápadním okraji Nitranské pahorkatiny v okrese Šaľa. Močenok má asi 4400 obyvatel. Historickými památkami jsou kostel sv. Klementa, budova kláštera, biskupský kašťieľ  a různé kaple.

Za vznikem přátelství mezi Vracovem a Močenokem opět stojí Kyjovské Slovácko v pohybu, které budoucí možnou spolupráci zprostředkovalo.

V roce 2014 navštívili zástupci našeho města a soubor Marýnka se svými pěveckými sbory obec Močenok. Členové souboru a sborů předvedli krátká vystoupení s tancem a zpěvem. Dostalo se jim velmi vřelého uvítání a výborného pohoštění.

V srpnu přijal pozvání sbor zpěváků a zpěvaček z Močenoku na Vracovské kulturní léto. Místní občané mohli vidět jejich vystoupení s dobovými rekvizitami v areálu vinných sklepů v Barákách.

Více o obci Močenok

Vzájemná spolupráce a přátelství mezi naším městem a výše zmíněnými obcemi je skvělý způsob pro vzájemnou inspiraci, obohacování se o zkušenosti v různých oblastech a získávání cenných rad od spřátelených měst. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat co nejdéle.