Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Vracov.


Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemedělství pod č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020.


Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Dubňany.
Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Vracov.Stanovení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného.Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků.


Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2022 až 2026.


Oznámení o zahájení řízení a pozvánka na úvodní jednání (Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vacenovice u Kyjova).