Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


26. 09. 2022

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Přerušení dodávek elektrické energie v části města dne 10.10.2022 (dle přílohy) - vypnutá oblast: Vlkošská od č.p.62 po č.p.1468; na ul. Jiráskova č.p.1671.


26. 09. 2022

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Přerušení dodávek elektrické energie v části města dne 10.10.2022 (dle přílohy) - vypnutá oblast: ul. Lidická; část ul. Písečná od č.p.424 po č.p.1752; část ul. Starce od č.p.1163 po č.p.1481 a od č.p.528 po č.p.1002; na ul. Vacenovská 1122.
15. 09. 2022

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Přerušení dodávek elektrické energie v části města dne 04.10.2022 (dle přílohy) - vypnutá oblast: část ul. Okružní od č.p.455 po č.p.464; část ul Osmecká od č.p.408 po č.p.1003 a od č.p.366 po č.p.645.U kandidáta č. 3 - PhDr. Ladislavy Brančíkové je na hlasovacích lístcích uveden nesprávný údaj o obci, kde je přihlášena k trvalému pobytu.


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici: I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice (v k.ú. Vracov, kraj Jihomoravský) - důvod: umístění dopravního značení v souvislosti s realizací uzavírky sil. I/54 (kulturní akce „Hodový průvod“).Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) při provádění stavebních prací při stavbě: sil. III/4257 Vracov, Olšíčka - technická a dopravní infrastruktura - II. etapa, na silnici č. III/4257 a MK v k.ú. Vracov.


Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu VRACOV - rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky.


Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice (v k.ú. Vracov; okres Hodonín, kraj Jihomoravský) z důvodu umístění dopravního značení v souvislosti s realizací uzavírky sinice I/54 (kulturní akce „Hodový průvod“).


02. 09. 2022

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Přerušení dodávek elektrické energie ve střední části města dne 19.09.2022 (dle přílohy).