Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Výzva na veřejnou zakázku "Vracov-rekonstrukce MK ulice Cihelná a Vracov - rekonstrukce MK ulice Záhumenská". Všechny podklady k výběrovému řízení jsou na profilu města Vracov https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vracov-rekonstrukce-mk-ulice-cihelna-a-vracov-rekonstrukce-mk-ulice-zahumenska


Výzva na veřejnou zakázku  "Obnova veřejného osvětlení ul. Cihelná a ul. Záhumenská - město Vracov". Podklady k veřejné zakázce jsou na profilu města Vracov https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obnova-verejneho-osvetleni-ul-cihelna-a-ul-zahumenska-mesto-vracov


Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu "Výměna výtahu v Domě s pečvatelskou službou - město Vracov". Veškeré podklady k veřejné zakázce včetně příloh jsou na profilu města Vracov https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vymena-vytahu-v-dome-s-pecovatelskou-sluzbou-mesto-vracov-1Oznámení Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1464106/24/3000-11530-705400, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.