Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, že záměr „Modernizace farmy pro skot - Vracov“, k. ú. Vracov, nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle výše uvedeného zákona.


23. 05. 2023

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 08.06.2023 ve Vracově (dle přílohy). Vypnutá oblast: část nám. Míru od. č.p.203 po č.p.205.


Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Hrabětice.


Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: Vracov-rekonstrukce MK ulice Cihelná.


Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: Vracov-rekonstrukce části MK ul. Záhumenská.