Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Dražba nemovitostí v obci a kat. území Dubňany.


Nařízení úpracovní povinnosti žákům a studentům posledních ročníků připravujících v oborech vzdělání na nelékařské zdravotnické povolání.14. 12. 2020

Rozpočet města Vracova na rok 2021
Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Vracov - rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky"