Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na místních komunikacích (k.ú. Vracov).


Opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice (včetně příloh).


Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy (zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice v rámci stavby „Občanská vybavenost Vracov“)20. 11. 2023

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.12.2023 (dle mapy). Vypnutá oblast: ul. Vacenovská (vypnutí se netýká č.p.1592, č.p.1009, č.p.1122, č.p.966); ul. Soboňská (vypnutí se netýká č.p.1400 a č.p.1757); ul. Strážnická (vypnutí se netýká č.p.1787, č.p.226, č.p.1096); část ul. Sportovní od č.p.629 po č.p.802, včetně č.p.613; na ul. Tyršova č.p.1094 a č.p.1095.09. 11. 2023

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.11.2023 (dle mapy). Vypnutá oblast: část ul. Sportovní od č.p.1315 po č.p.1318.