Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Předmětem elektronické aukce je spoluvlastnický podíl id. 1/4 pozemku v obci a katastrálním území Vracov.Oznámení o zpřístupnění k náhlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUVR-2198/2021, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 4/2010 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.