Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.
23. 12. 2022

Oznámení Obecního úřadu Rohatec

Oznámení o veřejném projednání Návrhu změny č. 1 územního plánu Rohatec a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území.20. 12. 2022

Rozpočet města Vracova na rok 2023