Cyklistické stezky

Moravská vinná - Slovácká

Moravská vinná stezka, která vede přes město Vracov, je páteří sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jihovýchodní Moravy. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Mapa k zobrazení

Zajeďte do Vracova, který je dávná zemědělská osada a kořeny vinařství zde sahají až do doby předhusitské. Výjimečné postavení mezi sklepy, které zde patří vždy několika majitelům, má sklep č. 15 v Barákách - legendární Parlament.  Stoupání sklepní uličkou Na jamech přechází za městem v terénní úsek mezi poli a vinicemi.

Můžete navštívit některou z tradičních vinařských akcí, kde kromě ochutnávky dobrého vína zažijete setkání s místním folklorem, krásnými kroji a lidovou hudbou – Dožínky, Zarážání hory nebo Vracovské kulturní léto. Mladá vína můžete ochutnávat také při tradičním Josefském koštu vín.

Zveme vás na vinařské stezky na Slovácko

Toto video bylo vytvořeno v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který podpořila Evropská unie.