Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.


Kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby

Městský úřad Vracov vydává na žádost občanů ověřené výpisy:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Úřední hodiny Czech POINT

Výpisy jsou vydávány v budově Městského úřadu Vracov, nám. Míru 202 v 1. poschodí.

Kancelář Pracovník Telefon
dveře č. 1 Klimešová Alexandra 511 147 303, 518 628 192
dveře č. 7 Mgr. Křiváková Lucie 511 147 301, 518 628 334
dveře č. 4 Sádovská Jana 511 147 304, 518 628 129

v době úředních hodin

pondělí 7.00 - 11.00 12.00 - 15.30
úterý neúřední den
středa 7.00 - 11.00 12.00 - 15.30
čtvrtek 7.00 - 11.00 12.00 - 17.00
pátek 7.00 - 11.00 12.00 - 14.00

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,-Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí název katastrálního území, parcelní číslo daného pozemku či číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Více informací na webu www.czechpoint.cz