Aktuality

Náhledový obrázek

Město Vracov spustilo službu Mobilní Rozhlas, díky které s občany nyní může komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění ve městě Vracov, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? ·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu ·         novinky z úřadu přímo do…


09. 09. 2021

Opravy polních cest

Náhledový obrázek

Naše město je odnepaměti spojeno se zemědělstvím a pěstováním vinné révy. A s tím souvisí i množství přístupových polních cest právě k těmto polnostem či vinohradům, které jsou v katastru Vracova. V naprosté většině případů jde přitom o komunikace s nezpevněným povrchem, které tak hojně podléhají nejen působení povětrnostních vlivů, ale podepisuje se na nich i každodenní provoz. Nedávno tak byly vytipovány nejproblematičtější úseky a…


Náhledový obrázek

Vracovské městské koupaliště ukončilo letošní sezonu. Ta trvala od 11. června do 24. srpna. Původně mělo mít přitom koupaliště otevřeno až do konce letních prázdnin, důvodem zkrácení provozní doby o několik dní byla nepřízeň počasí a s tím související prakticky nulový zájem veřejnosti. Koupališti letos přála zejména první polovina léta. Vůbec nejvíce lidí prošlo vstupní branou 28. července, a to téměř 930 osob. Také v měsíci srpnu…


Náhledový obrázek

Obyvatelé našeho města by se konečně mohli dočkat kýženého nákupního centra, které by výrazně pomohlo rozšířit nabízený sortiment a služby. V současné době totiž město velikosti Vracova s více než 4.500 obyvateli postrádá takové provozovny, jakými jsou například masna, prodejna zeleniny, drogerie, obuvi či papírnictví. Možnost rozšíření „průmyslové zóny“ o „obchodní zónu“ na okraji města v lokalitě Padělky nedávno odsouhlasilo…


Náhledový obrázek

V plném proudu je avizovaná rekonstrukce chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská. V našem městě jde o jedny z posledních chodníků, které prozatím opraveny nebyly. Zub času se na nich přitom už notně podepsal a kompletní rekonstrukci si tak rozhodně zaslouží. Samotná oprava je rozdělena do čtyř úseků, na kterých dělníci postupně pracují. Prvním krokem je rozebírání stávajících dlaždic a chodníkových panelů a odkopání původních podkladních…


Náhledový obrázek

Milí Vracovjáci, v rámci nedělního benefičního koncertu DH Vracovjáci a DH Gloria na farním dvoře, pořádaného MKK Vracov a městem Vracov, se na dobrovolném vstupném vybralo 61.200 Kč! Peníze poputují na pomoc lidem, které zasáhlo červnové řádění tornáda. Všem, kteří přispěli a kteří se na pořádání této úžasné akce podíleli, patří velké poděkování! Vážíme si, že nejste lhostejní ke svému okolí a není Vám cizí pomáhat…


Náhledový obrázek

Je to už téměř jedenasedmdesát let, kdy byla slavnostně otevřena budova vracovské radnice. Radnice se začala stavět v srpnu roku 1948 a dokončena byla o dva roky a dva měsíce později. Při této příležitosti byla také vydána malá publikace, která byla rozeslána vracovským rodákům po celé republice. Slavnosti k otevření nové vracovské radnice se pak konaly celé dva dny! Teď už ale zpátky do současnosti! Radnice se v poměrně nedávné době dočkala…


Náhledový obrázek

Městský stadion ve Vracově nabízí sportovcům zase o něco lepší zázemí, tentokrát v podobě nového workoutového hřiště! Zjednodušeně by se dalo popsat jako sestava trubek, madel a hrazd, které slouží k posilování za pomoci váhy vlastního těla. Jde o efektivní, bezpečný a v poslední době stále oblíbenější druh tréninku. Cvičení na workoutovém hřišti ocení jak ti, kteří si chtějí formovat postavu, tak také ti, kteří si budou chtít…


Náhledový obrázek

Milí spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou blíže seznámili s nejdůležitějšími investičními akcemi, které v letošním roce naše město čekají. Na mnoha z nich se již intenzivně pracuje. V článku níže se dočtete, v jaké fázi konkrétní akce nyní jsou a jaké kroky budou v těchto projektech následovat. Zatímco jiná města musí v souvislosti s koronavirovou pandemií výrazně šetřit, rozpočet města Vracova naopak v letošním roce počítá…


Náhledový obrázek

Společnost Noel díky spolupráci s městem Vracov pokračuje v modernizaci sítě kabelové televize a propojení s datacentrem firmy NOEL pomocí nejmodernějších technologií. Tyto nejnovější technologie umožňují využít potenciál rozvodů kabelové televize na maximum a nabídnout kvalitní, stabilní a vysokorychlostní internet rychlostí až 300Mbps v souběhu s vysíláním kabelové televize ve standardu DVB-C. Co umí přípojka kabelové televize - Přenést…

Archiv aktualit