Aktuality

Náhledový obrázek

Městská knihovna Vracov a Informační centrum města Vracova oznamují, že od čtvrtka 3. prosince 2020 budou opět v provozu, a to v běžné otevírací době. Prosíme čtenáře a návštěvníky o důsledné dodržování následujících pravidel: - nezdržovat se v kratších vzdálenostech než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, - používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu, - u vstupu do provozovny provést dezinfekci…


Náhledový obrázek

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby a zemědělství (stavebního úřadu I. stupně). Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce www.mestovracov.cz. Bližší informace poskytne tajemnice MěÚ Vracov Ing. Ludmila Polešovská, tel. 511 147 302. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 17. 12. 2020 do 12:00 hodin.
Náhledový obrázek

1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny. 2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu…


Náhledový obrázek

Slavnostní otevření vracovské radnice se konalo před 70 lety, a to přesně dne 28. 10. 1950. Radnice se začala stavět v srpnu 1948 a za dva roky a dva měsíce byla dokončena. Při této příletitosti byla vydána malá publikace, která byla rozeslána vracovským rodákům po celé republice a byli do Vracova zváni. Slavnosti se konaly dva dny.  Přikládáme doslovný opis znění zápisu o otevření radnice z vracovské kroniky. "Kronika Vracov II - 1950 - 1958, …


Náhledový obrázek

Městský úřad Vracov oznamuje, že na základě usnesení Vlády České republiky kvůli šíření epidemie covid-19 ze dne 12. října 2020 bude Městský úřad Vracov pro veřejnost otevřen pouze ve vymezených dnech a to: v pondělí od 7 do 12 hod. a ve čtvrtek od 12 do 17 hod. Zdvořile žádáme všechny občany, aby dbali všech vládních nařízení. Platná nařízení naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz Děkujeme za pochopení.


Náhledový obrázek

Agentura pro občany, která každý první čtvrtek v měsíci poskytovala odborné sociální poradenství na vracovské radnici, oznamuje, že z důvodu rekonstrukce prostor MěÚ Vracov nemůže poskytovat poradenství ve Vracově až do konce roku 2020. Najdete nás na adrese: Agentura pro občany,  Za Stadionem 1358, Kyjov. Tel.: 518 324 557, 739 084 422


Náhledový obrázek

Dne 13. 7. 2020 byla zahájena stavba "Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov". V podkroví budou umístěny 3 odborné učebny s kabinety a hygienické zázemí. Jedná se o učebnu chemie a biologie, učebnu fyziky a počítačovou učebnu s kapacitou 3 x 30 žáků. Výstavbou dojde ke zlepšení výukových podmínek. Podkrovní nástavba je řešena ve shodném stylu s původním tvarem střech, dochází pouze ke zvýšení hmoty podezdívky a šikmých střech o cca…


Náhledový obrázek

Loni občané města Vracova odevzdali k recyklaci 3 599,90 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Vracov obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky…

Archiv aktualit