Aktuality

Náhledový obrázek

Rád bych se s Vámi touto cestou podělil o informaci ze zatím posledního zasedání Rady města Vracova. Radní se na schůzi, která se konala právě v tomto týdnu, jednohlasně shodli, že Zastupitelstvu města Vracova navrhnou udělení čestného občanství vracovskému rodákovi panu prof. PhDr. Františku Mezihorákovi, CSc. Dr.h.c. A to za jeho nesporné zásluhy v oblasti československé historie, evropanství a pedagogiky a propagace svého rodného města. Pan…


Náhledový obrázek

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že se ve dnech 23. 1. až 6. 2. bude v našem městě pohybovat pracovnice Českého statistického úřadu. Ta bude provádět výběrové šetření pracovních sil založené na náhodném statistickém výběru domácností, kde bude formou dotazníku sbírat informace právě na téma pracovních sil a zaměstnanosti. Český statistický úřad se v této souvislosti obrací na občany našeho města s žádostí o poskytnutí…


Náhledový obrázek

Po dvouleté pauze Vás zveme na Reprezentační ples města Vracova, ten připadne na sobotu 4. února. K tanci všem hostům budou vyhrávat, jak je už tradicí, hned 2 hudební tělesa, a to DH Vracovjáci a hudební skupina Ferrum. Ples začíná ve 20 hodin a předtančení polonézou žáky devátých tříd Masarykovy základní školy Vracov přijde na řadu o půl deváté. Během večera se můžete těšit na vystoupení skupiny renesančních tanců, bohatou tombolu,…


Náhledový obrázek

2. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby. Místem konání voleb je ve Vracově ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městského kulturního klubu Vracov, náměstí Míru čp. 57 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Baráky,…


Náhledový obrázek

Uvažujete o opatřeních, která by znamenala energetickou úsporu u Vašich domů? Plánujete zateplení fasády, střechy nebo výměnu starých, už netěsnících, oken a dveří za nová? Rádi bychom Vás v této souvislosti informovali o aktuální možnosti podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. S podáním žádosti o dotaci si přitom nemusíte lámat hlavu, se vším Vám pomůže Kyjovské Slovácko v pohybu z. s. Kdo může žádat? Vlastník…


Náhledový obrázek

Jak jste jistě už zaznamenali nejen při průjezdu kolem (ale i na sociálních sítích), v těchto dnech se v ulici Sokolské odehrává ořez stromů, který provádí VPS Vracov. Jde o ořez několika lip a kaštanů, které se nachází v bezprostřední blízkosti chodníku, komunikace a potažmo i rodinných domů. Možná máte ještě v živé paměti, když při bouřce na začátku července roku 2022 se jeden z těchto stromů vyvrátil a spadl právě na rodinný dům,…


Náhledový obrázek

Meteorologická předpověď pro nadcházející dny slibuje, že by se k nám konečně měla zase vrátit zima. Příznivé klimatické podmínky, kdy snad už nebudou lednové teploty atakovat hranici deseti stupňů nad nulou, by tak opět mohly naplno přát zimním sportům, bruslení nevyjímaje. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že v tomto týdnu se na našem kluzišti odehrává (během pondělí a úterý) výměna chladícího média, které by mělo…


Náhledový obrázek

2. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby. Výsledky hlasování v 1. kole za město Vracov Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy %…


Náhledový obrázek

Škola základ života. Kdo by neznal tuto skvělou komedii z roku 1938 v mistrné režii Martina Friče? O tom, že škola je skutečně základním stavebním kamenem našich budoucích životů, asi není pochyb. A to je také důvod, proč se podmínky pro vzdělávání našich dětí neustále snažíme zdokonalovat. Svědčí o tom i další z projektů, který se v naší základní škole podařil úspěšně zrealizovat! Konkrétně jde o tři nové venkovní učebny,…


Náhledový obrázek

„Šestý byl Jan narozený 1866, přiženil se do čísla 9., rolničil a dařilo se mu dobře, byl starostů v letech 1910–1913, neměl žádných dětí, skončil nešťastně, postřelil se na čekané tak nešťastně, že ještě toho dne zemřel. Na místě, kde se to stalo, nechala vdova po něm postavit kříž, který stojí na Kučovánkách u cesty blíže Osmeka.“   Milí Vracovjáci, dovolil jsem si odcitovat krátký úryvek z pamětí, které v dobách dávno,…

Archiv aktualit