Tipy na výlety

Zámek Milotice (8 km)

Oblíbený barokní zámek s velkým francouzským parkem a bažantnicí. Pro návštěvníky je zde řada kulturních akcí a expozice z období 17. – 19. století. Děti ocení možnost zapůjčení historických kostýmů.

 

Baťův kanál (15 km)

Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde nefunguje. Bez oprávnění je možno řídit malá plavidla do výkonu 20 kW, která jsou schopná max. rychlosti 12 km/h. To znamená, že osoba starší 18 let může řídit plavidlo bez zvláštního povolení či průkazu, v půjčovně ho obsluha pouze proškolí k manipulaci s lodí. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Rozdíl výšek na této vodní cestě vyrovnávají plavebních komory. Hloubka Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních lodích či pobyt na hausbótu.

 

Skanzen Strážnice (15 km)

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Najdete zde více než 60 zajímavých objektů na ploše 16 ha v krásném a klidném prostředí. Lidová architektura od 18.stol., ukázky původních stavebních postupů, lidová řemesla, tradiční zemědělství, chov zvířat, historie a vývoj vinohradnictví, programy pro děti, tématické akce.

 

Slovanské hradiště v Mikulčicích (25 km)

Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé.

 

Velehrad - poutní místo (29 km)

Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Chloubou farnosti je barokní bazilika s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera. Velehrad je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Hlavní cyrilometodějská pouť se koná vždy 5. července v den svátku světců.

 

Zámek Buchlovice (29 km)

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležitost v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo významem daleko přesahující hranice českých zemí.

 

Hrad Buchlov (30 km)

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují
do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivých výstavby. Nikdy nedobytá pevnost je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad Buchlov je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka, spolu s kaplí svaté Barbory tvoří oddechové a kulturní prostředí této oblasti.

 

Zámek Lednice (49 km)

Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.