Mateřská škola Vracov

O školce

MŠ je v současné době dostačující pro 134 dětí. Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Složení dětí ve třídách je od 3 do 6 let. V některých třídách jsou i děti s odloženou školní docházkou. Pedagogické pracovnice se snaží učinit pobyt dětí v MŠ příjemným, zajímavým a podnětným. Pracují podle závazného metodického materiálu, kterým je Rámcový vzdělávací program (RVP), z něhož vychází Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP má název „Vidím, slyším, prožívám“ a je zpracován na tříleté období.V jednotlivých třídách je rozpracován do týdenních tématických bloků s přihlédnutím na zájmy a požadavky dětí.

Kontakt

Adresa: Okružní 1335, 696 42 Vracov
Tel: 518 628 332
E-mail: ms.vracov@seznam.cz

Více na www.msvracov.cz