Parkování ve městě

Město Vracov připravilo návod pro občany, kteří nemají možnost parkování vozidel na vlastním pozemku a chtějí požádat o povolení k vybudování odstavné plochy na veřejném prostranství.


Parkování ve městě

Město Vracov připravilo „Návod – kuchařku“ pro občany, kteří nemají možnost parkování vozidel na vlastním pozemku a chtějí požádat Město Vracov o povolení k vybudování odstavné plochy – stání na veřejném prostranství.

Tato kuchařka sestává z:
1) Obecného návodu k projednání zpevněných ploch na veřejném prostranství 
2) Vzory k vyplnění:

  • Žádosti o uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města 
  • Nákresu odstavné plochy v katastrální mapě

Kuchařka je umístěna níže, v tištěné podobě ji obdržíte na městském úřadě.

Další vzory jsou uveřejněny na portále Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.