Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vracov

Adresa, kontakty.Kontakty:

Velitel jednotky: Ing. Tomáš Kordula, DiS. mobil: 737 780 160
Starosta SDH: Michal Plášek mobil: 777 962 643
Vedoucí mládeže: Michal Plášek mobil: 777 962 643
Jednatel: Jiří Polášek mobil: 605 464 143

Dotace

Jihomoravský kraj finančně podpořil činnost SDH Vracov.

 

Podpora JSDH - zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, město Vracov

Dotace ve výši 12000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního programu „Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje – kategorie JPO III pro rok 2019“ byla použita na „Podporu JSDH - zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, město Vracov“ při řízení nákladních vozidel na výcvikovém polygonu v Brně pro dva strojníky JSDH Vracov. Z důvodu nemožnosti proškolení čtyř strojníků ze strany poskytovatele služby byla polovina dotace ve výši 12000 Kč z celkové poskytnuté částky 24000 Kč vrácena zpět na účet Jmk dne 28. 11. 2019.

Neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 – druhá fáze

Dotace ve výši 14850 Kč prostřednictvím Jihomoravského kraje z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byla použita na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy dle žádosti „SDH Vracov Neinvestiční dotace“.

Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový

Dotace ve výši 140.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, schváleného Radou Jihomoravského kraje a byla použita na „Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový“. Bylo pořízeno 6 ks autonomních dýchacích přístrojů vzduchových. Tím je zajištěna akceschopnost jednotky i ochrana jejích členů.

Doplnění výstroje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vracov

Projekt byl zaměřen na zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky a ochranu jejích členů. Byly pořízení 3 zásahové oděvy, 3 páry zásahové obuvi a 2 ks ochranné masky a 3 ks ochranné kukly. Celkový náklad na doplnění výstroje činil 72.304 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH města a obcí na období 2013-2016 částkou 40.000 Kč.

Dovybavení kroužku mladých hasičů

Cílem projektu bylo pořízení hasičského vybavení pro požární sport mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Vracov. Celkové náklady projektu činily 51.963 Kč a byly spolufinacovány Jihomoravským krajem z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016 v částce  28.700 Kč