Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Vracov

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Vracov sdružuje okolo 180 členů převážně z Vracova, ale i z Vacenovic, Vlkoše nebo Bzence. Spolek hospodaří na revíru Vracov 1 (Rašelina) o rozloze 15,2 ha. Mezi základní činnosti spolku patří udržování vhodné rybí obsádky a údržba pobřežního pásu. Základní informace o pobočném spolku Vracov jsou ve spolkovém rejstříku.