Kontakty

Telefonní a mailové kontakty na zaměstnance Městského úřadu Vracov, příspěvkových organizací města a organizačních složek města Vracova.

Městský úřad Vracov

Mgr. Petr Fridrich starosta 511 147 318 starosta@mestovracov.cz
  tajemník 511 147 302, 518 628 181  tajemnik@mestovracov.cz
Bc. Jaroslava Lopraisová sekretariát 511 147 318 sekretariat@mestovracov.cz
Mgr. Lucie Křiváková majetkové 511 147 301, 518 628 334  majetkove@mestovracov.cz
Alexandra Klimešová matrika, podatelna 511 147 303, 518 628 192  matrika@mestovracov.cz
Jana Sádovská mzdová účtárna 511 147 304, 518 628 129 mzdove@mestovracov.cz
Bc. Petra Šťastná účtárna 511 147 305, 518 628 183 uctarna@mestovracov.cz
Svatava Mařáková účtárna - pokladna 511 147 306, 518 628 183 pokladna@mestovracov.cz
Zdeněk Lukeš Vracovská televize, IT 511 147 307, 518 628 184 kabelovka@mestovracov.cz
Bc. Petr Gloza stavební 511 147 308, 518 628 193 stavebni1@mestovracov.cz
Lenka Benadová stavební 511 147 309, 518 628 193 stavebni2@mestovracov.cz
Radana Zelinková stavební 511 147 317, 518 628 193 stavebni3@mestovracov.cz
Ing. Petr Loprais investiční 511 147 310, 518 628 645 investicni@mestovracov.cz
Bc. Helena Bukovská investiční 511 147 311, 518 628 645 investicni1@mestovracov.cz
Mgr. Vojtěch Pekař hospodářskosprávní 511 147 312, 518 323 230 spravni@mestovracov.cz

Masarykova základní škola Vracov

Mgr. Bronislav Chovanec ředitel

518 628 344

775 435 969

skola@mzsvracov.cz
Mgr. Hana Maňasová zástupkyně ředitele 518 628 344  
Lenka Šebestová účetní 518 628 186  
Jana Zmeškalová ekonomka 518 628 186  
Martina Harnošová vedoucí školní jídelny 518 628 422