Tradice

Historie Vracova, tradice, vinařství, vracovský kroj.

Náhledový obrázek

Vracovské hody

Ve Vracově se každý rok konají tradiční Vracovské hody s věncem a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 500 krojovaných.

Teď bychom Vám rádi ilustrovali, jak takové hody probíhají. Konají se vždy v sobotu a v neděli. V sobotu jsou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což je manželský pár.


Náhledový obrázek

Vracovské dožínky

K závěru srpna dnes už pravidelně patří ve Vracově Dožínky. Tuto oslavu úrody a završení léta si připomínají nejen vracovské folklorní soubory, ale celé město a všichni milovníci lidových tradic.


Náhledový obrázek

Vracovský kroj

Vznik vracovského kroje se datuje na konec 17. století. Nejstarší popis vracovského kroje zanechal Jiří Demscher a je datován ve Bzenci 14. června 1836. Novější popis pochází z roku 1889 a je doložen fotografií, provedl ho profesor Josef Klvaňa, který působil od roku 1899 jako ředitel gymnázia v Kyjově.


Náhledový obrázek

Vinařství

Život Vracovjana bez vína byl takřka nemyslitelný. Víno nebylo jen nápojem občerstvujícím, nýbrž také udržujícím v pořádku jeho celkovou zdravotní konstituci. Kus chleba a plucar vína spolu s kusem uzeného anebo slaniny byly hlavní součástí jeho stravy v době prací na poli, lukách a ve vinohradě. Vinařství stálo v popředí zájmů vracovských obyvatel. Vinohrad byl a je pro ně víc než symbolickým odkazem minulosti.