Vracovské hody

Ve Vracově se každý rok konají tradiční Vracovské hody s věncem a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 500 krojovaných.

Teď bychom Vám rádi ilustrovali, jak takové hody probíhají. Konají se vždy v sobotu a v neděli. V sobotu jsou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což je manželský pár.


Náhledový obrázek

Sobota

Hody začínají v jednu hodinu po obědě srazem krojovaných u Kulturního domu, kde chybí mladí stárci, pro které krojovaní půjdou. Potom krojovaní odejdou průvodem k radnici. Loňští mladí stárci zde požádají radní a starostu o povolení konání hodů. Radní po krátké poradě hody povolí a městský policajt přečte artikuly pro konání hodů.


Náhledový obrázek

U mladého stárka

Od radnice pokračuje průvod pro mladého stárka. U domu, kde stárek bydlí se zpívá píseň »Vracovští mládenci, kde vy máte stárka«. Po které vyjde mladý stárek a odpovídá písní »Vracovští mládenci tady máte stárka« a naváže verbuňkem podle svého výběru.


Náhledový obrázek

U mladé stárky

Průvod pokračuje k domu mladé stárky, kde stárek zazpívá píseň »Tluču, tluču, otevřete«, na kterou mu stárka odpovídá z otevřeného okna. Stárci zazpívají ještě písničku »Pod vaším oknem«. Po ní krojovaní mládenci vhodí stárka do okna za stárkou. Společně potom vynesou z domu věnec jako první ze symbolů hodů. Stárci zazpívají píseň dle svého výběru. Krojovaní potom tančí skočné, vrtěné a verbuňky. Následuje sólo mladých stárků a průvod odchází v čele s mladými stárky, kteří nesou věnec. Průvod projde celým městem do tělocvičny, kde se koná hodová zábava. Úkolem krojovaných na zábavě je chránit věnec, aby jim ho nekrojovaní nebo přespolní neukradli. Pokud by se tak stalo, museli by krojovaní věnec vyplatit vínem a burčákem.


Náhledový obrázek

Neděle

V neděli se krojovaní sejdou opět u kulturního domu, kde narozdíl od soboty chybí starší stárci, které půjde krojovaný průvod vyzvednout.


Náhledový obrázek

U starých stárků

U domu stárků krojovaní zazpívají píseň »Vracovští mládenci, kde vy máte stárka«. Načež vyjde starší stárek a odpoví zpěvem »Vracovští mládenci tady máte stárka«. Potom stárek zazpívá a zatančí verbuňk.


Náhledový obrázek

Káčer

Nakonec vyjde z domu stárek se stárkou a vynesou kačera jako druhý ze symbolů hodů. Stárci zazpívají společně jednu píseň. Dále krojovaní zpívají a tančí vrtěné, skočné a verbuňky. Následuje sólo starších stárků.


Náhledový obrázek

Průvod

Krojovaný průvod pokračuje se stárky, kteří nesou káčera, celým městem se zastávkami u fary, hospody a pekárny až do tělocvičny, kde se koná hodová zábava až do pozdních hodin. Na zábavě hrají dechová a cimbálová hudba. Stejně jako v sobotu musí krojovaní hlídat káčera. Asi měsíc po hodách se konají ještě hodové dozvuky, což je taneční zábava v tělocvičně.


Náhledový obrázek

V hodovém průvodě

nesmí chybět u žádného mládence láhev s burčákem popřípadě vínem a pokud je chladno tak i plozgaňa slivovice. Jak průvod prochází městem dávají mládenci zavdat(napít) známým ale i neznámým lidem. Když se průvod zastaví u domu některého ze stárků, tak mezi krojovanými ale i přihlížejícími prochází příbuzní stárků a roznáší občerstvení a to burčák a koláčky.


Zpět na předchozí stránku