Místní poplatky a ceník

Poplatek za domovní odpad a za psa

Městský úřad Vracov - účtárna vybírá poplatky za domovní odpad a za psa. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 600 Kč a poplatek za psa je 250Kč. Poplatek za psa pro držitele starší 65 let je 200 Kč.

Poplatky můžete uhradit:

- hotově nebo bezkontaktně platební kartou (NFC zařízením) v účtárně MěÚ v úředních hodinách:

pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 15:30
úterý neúřední den  
středa 7:00 - 11:00 12:00 - 15:30
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00
pátek 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00

- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu a do zprávy propříjemce napište jmenovitě, za koho poplatek platíte.

Oba poplatky jsou splatné do 30. 9. daného roku.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 511 147 306 - paní Mařáková Svatava.

Poplatek za hrobová místa

Veřejně prospěšné služby vybírají poplatky za hrobová místa. Roční poplatek za pronájem hrobových míst je stanoven ve výši 30,-Kč/m² a je splatný vždy k 31. 3. daného roku.

Poplatek za hrobové místo je možno uhradit :
     - v hotovosti na VPS Vracov, Vypálená 622 od do pátku od 7:00 do 15:30 hodin.
     - převodem na účet : 1934260257/0100 jako variabilní symbol uvádějte číslo hrobu nebo číslo domu.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 412 - paní Slintáková Martina.