Základní umělecká škola Vracov

O škole

Základní umělecká škola Vracov byla zřízena jako příspěvková organizace města Vracova k 1.9. 1995. Hlavní činnost je soustředěna v budově na náměstí Míru 48, pobočky jsou v budově ZŠ Vacenovice a OÚ Skoronice. 110 žáků hudebního oboru se může vzdělávat v těchto oborech: klavír, zobcová flétna, trubka housle, viola, cimbál, kytara, bicí zpěv,  PHV a  HN. Vznikající soubory, koncerty žáků na veřejnosti a výsledky soutěží svědčí o upřímné snaze pedagogického sboru předat plně svoje vědomosti mladým lidem.

Kontakt:

Adresa: Základní umělecká škola Vracov, náměstí Míru 48, 696 42 Vracov
Tel. 774 019 795 (ředitel školy), tel. 778 757 395 (účetní).

E-mail: zusvracov@zusvracov.cz

Web: www.zusvracov.cz

Ředitel školy: MgA. Jan Kučera