Hlášení poruch

Telefonní čísla pro hlášení poruch kabelové televize, veřejného osvětlení a městského rozhlasu.


Kabelová televize

Poruchy kabelové televize hlaste firmě NOEL s.r.o. Hodonín na tel. čísla 607 866 813 nebo 518 359 635 od 7.00 do 21.00 hod. 7 dnů v týdnu včetně svátků nebo přes e-mail: info@noel.cz nebo www.noel.cz.


Veřejné osvětlení

Poruchy veřejného osvětlení hlaste firmě Eltodo a.s. telefonicky na číslo 800 101 109 - NON STOP volání je zdarma.


Městský rozhlas

Poruchy městského rozhlasu hlaste provozovně Veřejně prospěšných služeb Vracov ve Vypálené čp. 622 nebo tel. na číslo 518 628 412 nebo na e-mail: vedouci@vps-vracov.cz