Skauting ve Vracově

Roverský kmen Hoshoo a oddíl Andromeda.

V našem městě bylo od roku 1993 do roku 2006 skautské středisko Vracov (3 - 6 oddílů).

Od 1. ledna 2007 se spojilo se střediskem Ratíškovice (lepší zázemí a organizační záležitosti). Nyní se ve Vracově nacházejí dva oddíly: Roverský kmen Hoshoo (oddíl starších od 15 let) a oddíl Andromeda (děti od 6 do 15 let a vedoucí).


Oddíl Andromeda

Děti jsou v oddíle rozděleny do malých skupinek (skautských družin). S partou kamarádů tak zažívají malá i velká dobrodružství, ať už na pravidelných družinových schůzkách, nebo oddílových výpravách do blízkého i dalekého okolí. O prázdninách každoročně jezdíme na dvoutýdenní tábor.

Skautská činnost zahrnuje tyto oblasti: poznávání přírody, táboření a pobyt v přírodě, zdravověda, rozvoj komunikace a mezilidských vztahů, poznávání blízkého i dalekého okolí (obec, Česká republika), rukodělné a výtvarné činnosti, zpěv, sportovní hry a soutěže.

Klubovna se nachází ve venkovním areálu Březíčko ve Vracově v blízkosti fotbalového stadionu. Souřadnice: 48.9679394N, 17.2222722E

Více o činnosti oddílu Andromeda na http://www.junak-ratiskovice.cz/blog/andromeda

Kontakt na vedoucí oddílu:
Karolína Rybová - Sluníčko
andromeda@junak-ratiskovice.cz
tel. 607 882 572


Roverský kmen Hoshoo

V roverském kmeni Hoshoo je registrováno dalších 8 dospělých členů, kteří pomáhají při větších akcích dětského oddílu i mateřského střediska a angažují se při vzdělávání skautských vedoucích na okresní úrovni. Zároveň pořádají každý rok sportovní akci pro rovery, které se pravidelně účastní mladí lidé z mnoha koutů Moravy. Také se sami účastní vzdělávacích i zážitkových akcí pořádaných skauty z celé republiky. Součástí roverského programu je i služba bližním (například v rámci celorepublikové akce Obrok 2009 naši roveři pomáhali při opravách a údržbě bývalé pevnosti Josefov).

Více o činnosti roverského kmene Hoshoo na http://www.junak-ratiskovice.cz/blog/hoshoo

Kontakt na vedoucího oddílu:
Jan Polášek
jpolasek@centrum.cz


Sídlo Junáckého okresu Hodonín

Od listopadu roku 2007 je ve Vracově sídlo Junáckého okresu Hodonín.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín
Vacenovská 824
696 42 Vracov