Městská knihovna Vracov

Kontakt, půjčovní doba.


Základní informace

Městská knihovna Vracov je veřejná knihovna. Získává, zpracovává a zpřístupňuje literaturu. Poskytuje služby výpůjční, presenční, meziknihovní a informační. Je místem veřejného přístupu na internet.


Kontakt

Adresa: Městská knihovna Vracov, náměstí Míru čp. 48, 696 42 Vracov
Telefon:

511 147 315 (knihovna přímá linka)

511 147 314 (infocentrum)

E-mail: knihovna@mestovracov.cz

Pracovníci Městské knihovny Vracov

Mgr. Kateřina Gasnárková - knihovnice


Půjčovní doba:

pondělí 8.00 - 11.30 13.00 - 16.00
úterý 8.00 - 11.30 14.00 - 17.30
středa zavřeno  
čtvrtek   14.00 - 17.30
pátek 8.00 - 11.30 13.00 - 16.00


Povinné nošení roušek

Vzhledem k zhoršující se epidemické situaci platí od čtvrtka 10. září 2020 povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, a to včetně naší knihovny a infocentra.

Žádáme proto všechny čtenáře a návštěvníky, aby tuto skutečnost respektovali a před vstupem do budovy si zakryli ústa rouškou, respirátorem, šátkem nebo šálou.

Děkujeme za pochopení.


Pozvánka na Týden knihoven

Jako každý rok, tak i letos proběhne v naší knihovně celorepubliková akce s názvem Týden knihoven. Abychom vyšli čtenářům vstříc, tak tento týden u nás vždy rozšíříme na dva týdny. Letos začneme v pondělí 5. října a akci ukončíme v pátek 16. října 2020. V rámci tohoto projektu všechny knihovny připravují celou řadu aktivit. Proto i naše knihovna nezůstává pozadu a pořádá besedy pro místní ZŠ, nadále probíhá burza vyřazených knih (cena 5 Kč/ks), zapomětlivým čtenářům se promíjejí upomínky a nově přihlášení čtenáři nemusí platit roční zápisné.

Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, tak by se v rámci této akce měla uskutečnit beseda s Naďou Horákovou, spisovatelkou historických románů a detektivek, spoluautorkou scénářů televizního seriálu Policie Modrava. Setkání s paní Horákovou by mělo proběhnout ve středu 7. října v 17:00 v malém sále KD.

Tímto bych chtěla pozvat všechny stávající i nové čtenáře, aby využili této akce a navštívili naší knihovnu. Veškeré informace i provozní dobu najdete na webových stránkách www.knihovnavracov.webk.cz.


Ministerstvo kultury ČR vydalo doporučení pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020

 

Cílem tohoto doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb.

 

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:

  • dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi čtenáři a návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem nebo návštěvníkem;
  • používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu čtenáři, návštěvníky i zaměstnanci knihovny;
  • u vstupu do knihovny čtenář či návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

 

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

 
 

Omezení provozu knihovny

Podle rozhodnutí vlády ČR je od 22. 10. 2020 až do odvolání městská knihovna UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.