Základní charakteristika Vracova

Vracov je malé jihomoravské městečko s 4500 obyvateli, ležící nedaleko Kyjova. Ze severu je ohraničeno nízkými kopečky, za nimiž se krajina postupně zdvihá až k nedalekým Chřibům. Východním směrem se rovina začíná mírně svažovat k několik kilometrů vzdálené řece Moravě a za ní ohraničují horizont hřbety Bílých Karpat tvořící hranici se Slovenskem. Z jihu město obemyká rozlehlý borový les Doubrava, pokrývající celou unikátní písčitou oblast rovinaté Moravské Sahary.

Ve městě se nenacházejí žádné větší podniky a velká část obyvatel dojíždí za prací do nedalekého Kyjova či Hodonína i do vzdálenějších míst. Z dopravního hlediska má Vracov výhodnou polohu, což z něj spolu s dobrou občanskou vybaveností činí ideální místo k bydlení.

Ráz městečka je formován převážně dvěma zdánlivě neslučitelnými faktory - stále živými tradicemi a soudobými trendy. Tento kontrast se projevuje prakticky ve všech oblastech, architekturou počínaje a životem místních obyvatel konče. V něm jsou stále přítomny tradiční charakteristické prvky, především vinařství a odvěký vztah k půdě a jejímu obdělávání. A tak ve Vracově najdeme například kousek od nedávno zrekonstruovaného náměstí staré sklepní uličky pamatující celé generace vinařů. Stále v nich žije pradávný koloběh vína, avšak s jeho tradičními metodami podle možnosti vypomáhá dnešní technika.

Zkrátka, Vracov a jeho atmosféra jsou ukázkou toho, jak lze i při dnešním způsobu života zachovat svou přirozenost, tradiční prvky a odvěký charakter. Pokud chcete zažít nestrojenou svobodu a klid, přijeďte!