Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva, samostatně spravuje město a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.


Kontakt

nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Složení zastupitelstva

Příjmení, jméno, tituly Navrhující strana Politická příslušnost E-mail
Repík Jaromír SNK BEZPP starosta@mestovracov.cz
Fridrich Petr Bc. SNK BEZPP mistostarosta@mestovracov.cz
Chovanec Bronislav Mgr. SNK BEZPP chovanec@mestovracov.cz
Mezihorák Petr SNK BEZPP  
Měchurová Jolana SNK BEZPP  
Kučera Jan MgA. SNK BEZPP  
Hlavsa Zdeněk Mgr. ČSSD ČSSD  
Koiš Petr RNDr. Ph.D. ČSSD ČSSD  
Lukeš Zdeněk Ing. ČSSD ČSSD  
Martinek Jan Ing. KDU-ČSL BEZPP  
Holek Jiří KDU-ČSL BEZPP  
Přibylová (roz. Martinková) Petra Mgr. DiS KDU-ČSL BEZPP  
Lunda Martin Bc. KSČM BEZPP  
Poštolka Vladimír Ing. KSČM KSČM  
Hofrová Božena MUDr. KSČM KSČM