Doprava

Vracovem prochází hlavní mezinárodní silnice I. třídy č. 54 ze Slavkova u Brna přes Kyjov a Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom na Slovensku. Rovněž zde začíná regionální silnice vedoucí přes Vacenovice do Ratíškovic, kde se dále napojuje na silnici II. třídy č. 432 vedoucí z Holešova přes Kroměříž a Kyjov do Hodonína.

Vracov leží na železniční trati z Brna do Veselí nad Moravou, která je v jízdním řádu uvedena pod číslem 340. Z nedaleké železniční stanice ve Bzenci pak vychází krátká trať číslo 342, díky které je zajištěno spojení s hlavní tratí číslo 330 z Břeclavi do Přerova.

Nejbližší letiště s veřejnou pravidelnou dopravou se nachází Brně-Tuřanech (cca 55 km), pro příležitostnou dopravu (charterové, obchodní nebo soukromé lety) lze použít také letiště v Kunovicích (cca 25 km).


Jak se k nám dostanete?

Autem:

Ve směru od Brna pojedete po dálnici D1 až k výjezdu č. 210 směr Uherské Hradiště, dále pokračujete po silnici I. třídy č. 50 do Slavkova u Brna a zde odbočíte na silnici I. třídy č. 54.

Ve směru ze střední a severní Moravy pojedete buď po silnici II. třídy č. 432 do Kyjova, kde odbočíte na silnici I. třídy č. 54 směr Veselí nad Moravou nebo po silnici I. třídy č. 55 do Veselí nad Moravou, kde odbočíte na silnici I. třídy č. 54 naopak směr Kyjov.

(Podrobnější směr příjezdu viz schématická mapa)


Autobusem:

S obcemi a městy v regionech Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou je Vracov v pracovních dnech spojován autobusy pěti regionálních linek. Nejhustší provoz autobusy zabezpečují na trase Kyjov - Vracov - Bzenec, přičemž některé z těchto autobusů zajíždějí až do Veselí nad Moravou. Několikrát denně je také zajištěno autobusové spojení s Hodonínem.

Vracovem také projíždějí autobusy dálkové linky Veselí nad Moravou - Kyjov - Hodonín - Brno - Praha, které však jezdí jen ve vyjmenovaných dnech.


Vlakem:

V železniční zastávce Vracov zastavují vlaky v každém směru jízdy a v denní době přibližně jednou za hodinu, přičemž se zde pravidelně střídají vlaky spěšné a vlaky osobní. Většina osobních vlaků jezdí na trase Brno - Veselí na Moravou a zpět, některé jsou prodlouženy až do Uherského Hradiště.

Spěšné vlaky jezdí také na trase Brno - Veselí nad Moravou a zpět, ale většina z nich ještě pokračuje dále ve směru Bojkovice, Bylnice nebo až Vlárský Průsmyk.

V odpoledních hodinách pracovních dnů je ve dvouhodinovém intervalu doplněn provoz výše uvedené kategorie vlaků také regionálními vlaky na trase Kyjov - Bzenec - Moravský Písek. Tím je zabezpečeno přímé spojení Vracova ke hlavní železniční trati z Břeclavi do Přerova.