Vinařství

Život Vracovjana bez vína byl takřka nemyslitelný. Víno nebylo jen nápojem občerstvujícím, nýbrž také udržujícím v pořádku jeho celkovou zdravotní konstituci. Kus chleba a plucar vína spolu s kusem uzeného anebo slaniny byly hlavní součástí jeho stravy v době prací na poli, lukách a ve vinohradě. Vinařství stálo v popředí zájmů vracovských obyvatel. Vinohrad byl a je pro ně víc než symbolickým odkazem minulosti.


Náhledový obrázek

Historie vinařství ve Vracově

Počátky vracovského vinařství sahají do třetí čtvrtě 13. století. Lze tak soudit ze zmínky biskupa Bruna přiznávající v oblevňovací listině desátek z vinic bratrům Stockvischovým. Rozlohou vinic se Vracov nemohl měřit se sousedním Bzencem, kde se stalo vinařství hlavním zdrojem obživy. Pro úschovu vinné tekutiny na dobu celého roku bylo nezbytné zřizovat sklepy. Vzhledem k velkému počtu drobných vinařů, kteří si nemohli opatřit pro sebe zvláštní sklep, vyvinuli se ve Vracově společné sklepy, které bývaly vlastnictvím několika rodin. Pobyt ve sklepě býval časem oddechu po namáhavé práci. Vracovské sklepy bývali jakousi druhou radnicí i kolbištěm debat politických a hospodářských, o čemž svědčí i název jednoho z nich a to »Parlament«. Další názvy jsou např. »ZDAR«, »U Machů«, další dělení sklepů je podle čísel, které sklepy dostávaly tak, jak postupně vznikaly.


Náhledový obrázek

Typický vracovský sklep

Tak takhle vypadá jeden z typických vracovských vinných sklepů. Tyto sklepy jsou uvnitř klenuté. Když do něj vejdete ocitnete se v lisovně, která je oddělena od vlastního sklepa. Lisovna tvoří zvláštní společensky zařízené předsklepí, v němž kromě stolů a lavic je lis a vše k lisování a sklepnímu hospodářství potřebné. Za lisovnou už následuje vlastní sklep s bečkami a demižóny. V mnohých sklepech je na jejich konci ještě jedna společenská místnost s lavicemi a stoly.


Náhledový obrázek

Spolek Vracovští vinaři

Spolek byl  založen za účelem sdružování osob zabývajících se vinohradnictvím, vinařstvím a (obecně) produkcí vína ve vinařské obci Vracov, zejména pak (nikoliv však výlučně) ochrany, udržování a prohlubování dobrého jména vracovských vinařů a kvality vína z této oblasti, prohlubování znalostí a vzdělávání ohledně pěstování révy vinné a produktů, které jsou z ní vytvářeny (především vína), jakož i šíření osvěty, znalostí, udržování a šíření tradic spojených s pěstováním révy vinné a produkcí vína v obci Vracov.


Náhledový obrázek

Bílá vína převážně pěstovaná ve Vracově

Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Müller-Thurgau, Veltlínské zelené, Veltlínské červené, Neuburské, Sylvánské zelené, Sauvignon, Pálava, Moravský muškát, Tramín červený, Irsay Oliver.


Červená vína převážně pěstovaná ve Vracově

Frankovka, Portugalské modré, Rulandské červené, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Andre.


Zpět na předchozí stránku