Vracovské dožínky

K závěru srpna dnes už pravidelně patří ve Vracově Dožínky. Tuto oslavu úrody a završení léta si připomínají nejen vracovské folklorní soubory, ale celé město a všichni milovníci lidových tradic.


Náhledový obrázek

Dožínky

Není to jen zbytečné gesto, je to možnost společně strávit krásné odpoledne a večer. Pobavit se s přáteli a vůbec všemi, kteří na tuto lidovou slavnost přijdou. Pro věřící jsou významné slavnostní mší svatou s hospodáři a dožínkovým věncem. Ten den je celkově jiný než ostatní. Je v něm zvláštní lidský náboj, který vždy u lidových oslav měl obrovský význam. Při pohledu na lehký a při tom velmi čistý a kontrastní vracovský kroj se do mysli vtiskne radost a hrdost, že jsme Vracovjany.


Náhledový obrázek

Dožínky k Vracovu

odjakživa patřily a už historicky daná zemědělská orientace celého našeho regionu nás k tomu prostě vybízí. V dnešní době už není mnoho obcí, které dokážou vlastními silami takovou lidovou slavnost uspořádat, buďme proto hrdí na kulturnost Vracova a schopnost souborů, tak i dalších zájmových organizací a také nadšených příznivců. Schopnost uchovat si kulturní tradice je a bude stále více znamenat jak v rámci regionu, tak i celoevropsky.


Náhledový obrázek

Při představě

slavnostně nazdobeného banderia jezdců v krojích, několika vozů, muzik a celého průvodu, včetně hasičů s historickými helmami a praporcem, to vše s hospodáři se mají návštěvníci dožínek skutečně na co těšit. Proto neváhejte a přijďte na vracovské dožínky.


Zpět na předchozí stránku