Archiv aktualit

Náhledový obrázek

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstev krajů. Volby se konají v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební…


Náhledový obrázek

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19? NE Volíte v běžné volební místnosti jako obvykleVolíte ve dnech 2. a 3. října 2020. Volba do přenosné volební schránky - Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost. Požádejte obecní úřad nebo volební komisi. Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020. MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU…


Náhledový obrázek

Informace o možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. Volič, který ve dnech voleb do zastupitelstva kraje nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (tzn. v místě svého trvalého pobytu), může podle ust. § 26a zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požádat…Náhledový obrázek

Český statistický úřad oznamuje, že v termínu od 1. 9. 2020 do 26. 10. 2020 proběhne Integrované šetření v zemědělství u zemědělských subjektů sídlících ve Vracově. Tazatel se bude prokazovat průkazem tazatele a občanským průkazem. Ověření tazatele je možné na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Více na webu www.czso.cz
Náhledový obrázek

Volby se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.Volební místnosti jsou: - okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 - okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 - okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným…


Náhledový obrázek

Zveme všechny občany, zájmové spolky, skupiny a jednotlivce, studenty i důchodce na společné plánování rozvoje města. Přijďte se podělit o své myšlenky a nápady pro lepší budoucnost města ve čtvrtek 28. března 2019 v 17:30 hod. v malém sále KD ve Vracově. Cíl setkání: poznat město z různých pohledů pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky využít toho, co víme a umíme a co u nás funguje naplánovat, jak bude naše…


Zpět na aktuality