Archiv aktualit

Náhledový obrázek

Městská knihovna Vracov oznamuje, že otvírá výpůjční okénko. Své knihy si vybírejte v našem on-line katalogu, který najdete na stránkách www.knihovnavracov.webk.cz. Následně zašlete seznam vybraných knih na email knihovna@mestovracov.cz, uveďte své jméno, popř. číslo čtenářského průkazu. Takto objednané knihy si můžete vyzvednout nejdříve za 24 hodin po objednání. Provozní doba výpůjčního okénka je denně od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do…Náhledový obrázek

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a zemědělství (stavebního úřadu). Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce www.mestovracov.cz Bližší informace poskytne Bc. Petr Gloza, vedoucí odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov, na tel. 511 147 308. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 23. 11. 2020 do 12:00 hodin.


Náhledový obrázek

Městská knihovna Vracov a Informační centrum města Vracova oznamují, že dle nařízení Vlády ČR jsou od 22. 10. 2020 do odvolání uzavřeny. Usnesení vlády č. 1079 o přijetí krizového opatření zakazuje s účinností ode dne 22. října 2020 od 6:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou vyjmenovaných prodejen a provozoven. Těchto výjimek je celkem 28.  Služby a provozovny…


Náhledový obrázek

Městský kulturní klub pořádá Vracovský (ne)hodový víkend ve dnech 17. – 18. října 2020. PO CELÝ (NE)HODOVÝ VÍKEND FOTOKOUTEK PŘED RADNICÍ Přijďte se vyfotit do stylového fotokoutku, který můžete využít v sobotu i neděli v době od 9 do 18 hodin (NE)HODOVÉ PŘEKVAPENÍ V sobotu i neděli, vždy od 15 hodin, si nenechte ujít originální (ne)hodové překvapení! Stačí bedlivě poslouchat městský rozhlas nebo sledovat kabelovou…


Náhledový obrázek

Sbírka Bílá pastelka je neodmyslitelně spjata se studenty, dobrovolnými prodejci, které letos v ulicích díky epidemiologickým opatřením nepotkáte. I za této situace to nevzdáváme a přicházíme s dalšími možnostmi, jak můžete podpořit dofinancování speciálních služeb poskytovaných slabozrakým a nevidomým bývalého okresu Hodonín. Sbírka Bílá pastelka 2020 probíhá u příležitosti „Mezinárodního dne bílé hole“ a uskuteční se na celém…


Náhledový obrázek

Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v účtárně MěÚ Vracov, v Městské knihovně Vracov, v pekárně v ulici Okružní a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, z MKK Vracov, z knihovny, infocentra, z Masarykovy základní školy, z DDM Vracov, ze zájmových spolků, články od občanů, ze sportu a další…


Náhledový obrázek

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstev krajů. Volby se konají v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební…


Náhledový obrázek

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19? NE Volíte v běžné volební místnosti jako obvykleVolíte ve dnech 2. a 3. října 2020. Volba do přenosné volební schránky - Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost. Požádejte obecní úřad nebo volební komisi. Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020. MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU…


Náhledový obrázek

Zastupitelstvo města Vracova na zasedání dne 2. září 2020 jednohlasně rozhodlo, že se z důvodů epidemiologického šíření nákazy Covid-19 v letošním roce NEUSKUTEČNÍ tradiční CÍSAŘSKÉ HODY S VĚNCEM A KÁČEREM, které se měly konat ve dnech 17. a 18. října 2020. S ohledem na panující situaci a vládní nařízení by nebylo možné dodržet epidemiologické a hygienické podmínky, a to jak ve venkovních tak i vnitřních prostorách. Zastupitelstvo…

Zpět na aktuality