Finanční výbor

Činnost, složení a kontakt na finanční výbor.


Členové výboru

Předseda: Mgr. Bronislav Chovanec  e-mail: chovanec@mestovracov.cz
Členové: Petr Mezihorák, Ing. Luboš Peřina


Kontakt

Adresa: Finanční výbor, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov


Činnost výboru

Plní úkoly dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Zpět na předchozí stránku