Sbor pro občanské záležitosti

Činnost, složení a kontakt na sbor pro občanské záležitosti.

Od 1. 12. 2022 byla v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zřízena komise "Sbor pro občanské záležitosti" jako iniciativní a poradní orgán Rady města Vracova.


Členové komise

Předseda: Mgr. Miroslava Glacová
Členové: Karla Mikešová a Yvona Niklová


Kontakt

Adresa: Sbor pro občanské záležitosti, nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Náhledový obrázek

Činnost sboru pro občanské záležitosti

Činnost Sboru pro občanské záležitosti má ve Vracově dlouholetou tradici. Kromě uzavírání občanských sňatků zabezpečuje i další aktivity. Patří k nim osobní blahopřání manželským párům, které slaví 50. nebo 60. výročí společného života. Do činnosti Sboru pro občanské záležitosti patří dále osobní návštěvy s gratulacemi a dárkem osmdesátiletým, devadesátiletým a víceletým občanům.

Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná ani na ty nejmenší. Organizuje slavnostní vítání dětí do řad občanů města. Svatební obřady i vítání dětí do života je spojeno s kulturním programem, který zajišťuje pěvecký sbor, recitátoři a děti z mateřské školy.

Zpět na předchozí stránku