Komise pro životní prostředí

Od 1. 5. 2023 byla v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zřízena "Komise pro životní prostředí" jako iniciativní a poradní orgán Rady města Vracova.

Činnost, složení a kontakt na komisi.


Členové komise

Předseda: Ing. Tomáš Crhonek
Členové: Bc. Kateřina Polášková, Bc. Aleš Gasnárek


Kontakt

Adresa: Komise pro životní prostředí, nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Činnost komise

Komise

  • upozorňuje na nutnost opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí ve městě
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti živ. prostředí
  • vyjadřuje se k čistotě vodních toků a ovzduší na území města
  • jako poradní orgán rady města se zabývá podněty občanů ve vztahu k živ. prostředí
  • vyjadřuje se ke koncepci péče o veřejná prostranství a veřejnou zeleň
  • je ze své činnosti odpovědná radě městaZpět na předchozí stránku