20. 06. 2024

Obecní dům by se měl začít stavět ještě letos

05.jpg

V úterý 18. června v podvečer byl kinosál MKK vyhrazen pro veřejné představení projektu plánované výstavby Obecního domu. Obecní dům je téma, které mezi obyvateli našeho města rezonuje už dlouhou řadu let.

Proč by se měla tato stavba v našem městě vůbec realizovat a v jaké je projekt aktuálně fázi? Jakých doznal za léta příprav změn, komu bude sloužit, jaké jsou odhadované náklady na výstavbu a kdy by mělo být vše hotovo? Právě na všechny tyto otázky dostal odpověď každý, kdo si na veřejné představení projektu našel cestu. Na setkání byl kromě samotného projektu Obecního domu představen také celkový koncept revitalizace nám. Míru. Na otázky odpovídali jak zástupci města, tak i autor architektonické studie Ing. arch. Martin Navrkal, který už řadu let zastává funkci městského architekta, nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace Ing. Michal Ondroušek ze společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek.

Obecní dům je koncipován jako multifunkční objekt, který zahrnuje městské informační centrum, místo zde má i knihovna s čítárnou, dále pak základní umělecká škola s malým koncertním sálem a moderními akusticky zařízenými třídami. Sídlo zde najde i Městský kulturní klub a pomyslnou třešničkou na dortu je hlavní multifunkční sál pro pořádání nejrůznějších společenských a kulturních akcí. Budova Obecního domu je koncipována jako dvoupodlažní s částečným podzemním podlažím pod pódiem, které poslouží pro skladování mobiliáře. Fasáda bude v kombinaci bílé a šedé s doplňky v olivově zelené, pískovém okru, vínově červené a dřevu. Samozřejmostí je bezbariérovost budovy, která bude zajištěna výtahem. Projekt, na kterém v uplynulých mnoha měsících pracovala celá řada oborníků z řad architektů, stavařů, odborníků na akustiku, audiovizuální či jevištní techniku, byl v konečné fázi upraven tak, aby splňoval podmínky tzv. energeticky plusových (nulových) budov s příznivou ekonomikou provozu. Na tento druh staveb lze navíc získat poměrně významné dotační prostředky.

Pokud jde o samotnou výstavbu, nyní budou následovat kroky pro výběr zhotovitele. Samotná stavba by měla odstartovat ještě letos na podzim a pokud půjde vše podle stanoveného harmonogramu, mělo by být hotovo zhruba do dvou let.

Když bychom se ještě na okamžik vrátili k onomu veřejnému představení projektu Obecního domu – je velmi smutné, že se jej zúčastnila jen malá hrstka občanů našeho města. O to víc smutnější je pak skutečnost, že „zaručených odborníků“ na tuto problematiku jsou pak plné sociální sítě… Ale tak už to zkrátka a dobře v dnešní době chodí.

Přeji Vám příjemné letní dny

Petr Fridrich, starosta

Zpět