29. 05. 2024

První etapa celkové revitalizace parku u sokolovny

park_sokolovna01.jpg

První etapa celkové revitalizace parku u sokolovny je v plném proudu! V rámci ní dojde na vybudování nové centrální přístupové cesty právě k sokolovně. Původní letité panely, na kterých se už notně podepsal zub času, nahradí zámková dlažba a osazeny budou i nové obrubníky. Práce by měly být hotové ještě před začátkem letních prázdnin. Vybudování nového přístupového chodníku vyjde na zhruba 600 tisíc korun s tím, že nejvýhodnější nabídku předložila ve výběrovém řízení společnost DAC Těmice.

V dalších etapách revitalizace parku se pak práce zaměří na parkové úpravy jako takové. Architektonický návrh počítá s osázením okrajových částí parku lučním kvítím, které tak vytvoří přirozenou hranici mezi parkem a okolními komunikacemi a zástavbou. V rámci nové výsadby by neměly chybět ani nejrůznější keře a jiná zeleň. Nově budou napříč parkem vybudovány také mlatové cesty, u kterých nebudou chybět lavičky a jiný nezbytný mobiliář. Další plánované úpravy parku jsou koncipovány tak, aby se toto místo stalo příjemným prostorem pro setkávání lidí. To zahrnuje například piknikovou plochu s veřejným grilem, herní zónu pro děti s pískovištěm a houpadly, ale například i volnočasovou zónu s hřištěm na pétanque či malým hledištěm a jevištěm pro pořádání nejrůznějších akcí komornějšího typu. Studie je navržena tak, aby každá z dílčích úprav parku mohla po svém dokončení ihned sloužit veřejnosti.

Petr Fridrich, starosta

Zpět