18. 03. 2024

Jednání s ministrem dopravy Martinem Kupkou ohledně dopravní situace spojené s budováním dálnice D55

jednani_D55_3.jpg

Rád bych Vás touto cestou informoval o důležitém pracovním jednání ze závěru minulého týdne, které jsme společně s několika kolegy starosty měli s ministrem dopravy Martinem Kupkou a generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR Radkem Mátlem. Jak už možná tušíte, šlo o výstavbu dálnice D55 a na to navazující možné dopravní komplikace. Začátkem prosince letošního roku má být právě úsek dálnice D55 ústící v sousedním Bzenci zprovozněn. Na tomto jednání jsem proto vyslovil reálné obavy (jako už na několika předchozích podobných schůzkách), že veškerá tranzitní doprava mířící na jih bude po sjezdu z dálnice pokračovat dál právě přes Vracov, Vacenovice a Ratíškovice. Když pominu už tak hustý provoz, silnice z Vracova směrem na Vacenovice je komunikací III. třídy a ta rozhodně není na tak enormní zatížení, kdy je velký předpoklad, že zde budou ve zvýšené míře jezdit především kamiony, rozhodně stavěná. Nehledě na mnoho potenciálně nebezpečných úseků – u základní školy, křižovatka Na Rybníčku… A podobně riziková místa by se našla i ve Vacenovicích či Ratíškovicích. Ministr Kupka se v této souvislosti nechal slyšet, že se budou hledat taková řešení, aby byl dopad na naše obce pokud možno co nejmenší. Přímo na tomto jednání pak pověřil generálního ředitele ŘSD, aby byla zpracována studie predikce dopravy po zprovoznění D55 ve Bzenci, z níž by pak mohla vycházet konkrétní opatření. Přislíbena nám byla také další aktivní komunikace. Jsem velmi rád, že osoby nejpovolanější přijely přímo do našeho regionu, abychom o tak závažných věcech mohli diskutovat napřímo. Za zprostředkování této důležité schůzky bych chtěl poděkovat starostce z Vacenovic a zároveň poslankyni Parlamentu ČR Janě Bačíkové. O dalším vývoji souvisejícím s výstavbou dálnice D55 Vás budu informovat.

Petr Fridrich, starosta

Zpět