04. 03. 2024

Česká inspekce životního prostředí uzavřela případ ořezu stromů v ulici Sokolská

lipy_sokolska1.jpg

V duchu nastaveného trendu, tedy maximální možné transparentnosti a informovanosti Vás občanů, bych Vás chtěl touto cestou obeznámit s rozhodnutím České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno, ve věci ořezu šesti kusů lip v ulici Sokolská.

Inspekce po více než ročním zkoumání situace vyhodnotila, že ořez těchto starých vzrostlých stromů nebyl proveden správně a v přestupkovém řízení udělila našemu městu pokutu ve výši 90.000 Kč, a to jako zadavateli prací, dalších 60.000 Kč pokuty pak vyměřila VPS Vracov, které následně práce provedly. Celkem tedy musíme z městského rozpočtu zaplatit sankci ve výši 150.000 Kč. Nutno konstatovat, že inspekce uložila pokuty na spodní hranici. V té maximální mohlo jít v úhrnu až o 2.000.000 Kč. Dobrou zprávou rovněž je, že polovina z uvedené pokuty se vrátí zpět do rozpočtu města.

Inspekce při rozhodování o výši pokuty brala v úvahu například to, že město v maximální možné míře při prověřování situace spolupracovalo. Rovněž jsme inspektory detailně obeznámili s důvody, které k ořezu stromů vedly, ať už šlo například o to, že v minulosti se vzhledem ke stáří těchto stromů několik z nich vyvrátilo, kdy jeden dokonce poškodil přilehlý dům a vedení NN (dodnes není škodní událost zcela dořešena), že v bezprostřední blízkosti stromů vede chodník, který hojně využívají děti při cestě do školy, sportovní haly, kroužků na DDM, že město se snažilo ořezem reagovat na stížnosti majitelů přilehlých rodinných domů, nebo že plánujeme celkovou revitalizaci tohoto parku atd.

V reakci na celou tuto událost byla navíc zřízena komise pro životní prostředí, v níž jsou zastoupeni mimo jiné i odborníci z oblasti dendrologie a každý nový ořez stromů či kácení podléhá posouzení právě této komisi. Celá tato nepříjemná událost, která se nesla v duchu známého rčení „cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“ je velkým ponaučením do budoucna. Jediné, co bohužel zůstává, je pachuť udání na ořez stromů, které na inspekci přišlo od jednoho ze současných členů zastupitelstva – aniž by se před tím pokusil vedení města kontaktovat a situaci jakkoli probrat.

Přeji Vám pohodový týden, ať se Vám pokuty obloukem vyhýbají!

Petr Fridrich, starosta

Zpět