30. 01. 2024

Životní podmínky 2024 – Český statistický úřad bude provádět šetření i ve vracovských domácnostech

01_rocenka.png

Rád bych Vás touto cestou informoval o průzkumu, který v našem městě budou provádět pracovníci Českého statistického úřadu (ČSÚ), a to v době od 3. února do 23. června. Smyslem tohoto výběrového šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 zemích Evropy. V naší republice se průzkum bude odehrávat ve více než 11.300 domácnostech, z nichž téměř 6.600 se jej zúčastnilo už i v předchozích letech. Všechny vybrané domácnosti, tedy včetně těch u nás ve Vracově, jsou do průzkumu zahrnuty na základě zcela náhodného výběru. Pro ČSÚ je aktivní zapojení vybraných domácností a ochota ke spolupráci důležitá, tato data totiž žádným jiným způsobem není možné zjistit. Pokud tedy budete pracovníky ČSÚ osloveni, buďte k nim, prosím, maximálně shovívaví. Tito pracovníci se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele, zároveň také průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je rovněž možné si ověřit na webových stránkách ČSÚ. Český statistický úřad garantuje anonymitu zjištěných údajů a získaná data důsledně chrání. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na telefon 731 439 303 - paní Michaelu Kolářovou, pracovnici Krajské správy ČSÚ.

Petr Fridrich, starosta

Zpět