12. 01. 2024

Naše město získalo dotace v řádech statisíců

penize1.jpg

Dobrých zpráv není rozhodně nikdy dost a obzvlášť takto zkraje nového roku! Rád bych Vás proto touto cestou informoval hned o několika dotacích, které se našemu městu podařilo v poměrně nedávné době získat. Tou největší je dotace z Jihomoravského kraje ve výši zhruba 463.000 Kč na hospodaření v našich městských lesích, konkrétně jde o obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do čtyřiceti let věku. Další dotací je pak částka 274.000 Kč, a to od Státního zemědělského intervenčního fondu na pořízení nového velkokapacitního stanu. Pravidelní návštěvníci venkovních kulturních a společenských akcí vědí, že sice jedním takovým stanem už naše město disponuje, ten ale mnohdy kapacitně nestačí. Pořízení nového stanu, který bude plně kompatibilní s tím stávajícím, tak bude znamenat větší komfort pro návštěvníky právě takových akcí. Z rozpočtu kraje se rovněž podařilo získat dotaci ve výši cca 106.000 Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany Vracova. A z kraje je i částka 90.600 Kč, která je určena pro JSDH Vracov, konkrétně na výdaje spojené s odbornou přípravou a vzděláváním našich hasičů. Velké poděkování patří všem mým kolegům a spolupracovníkům, kteří se na získání dotací podíleli.  

 

Petr Fridrich, starosta

Zpět