21. 12. 2023

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024

rozpocet2024.jpg

Blíží se konec roku, a ten byl mimo jiné i ve znamení zasedání posledního letošního zastupitelstva (18. 12. 2023). Jedním ze stěžejních bodů bylo schválení rozpočtu našeho města na rok 2024. Ten počítá na straně příjmů s částkou 85.647.200 Kč, na straně výdajů je to suma 125.185.600 Kč. Rozdíl, tedy 39.538.400 Kč, bude pokryt ze zůstatku z předchozího roku. V konečné fázi tak bude rozpočet na straně příjmů i výdajů vyrovnaný, a to právě s částkou 125.185.600 Kč. Rozpočet schválilo devět z jedenácti přítomných zastupitelů. Dva zastupitelé za „Změnu pro Vracov“ se hlasování zdrželi.

Samotnému hlasování o rozpočtu ještě předcházela zpráva Finančního výboru, který konstatoval, že rozpočet na rok 2024 je sestaven realistiky, a to i s ohledem na vládní konsolidační balíček, který pro naše město bude znamenat citelně nižší příjmy ze sdílených daní. Řádově nejspíš půjde o vyšší miliony korun. I přesto je rozpočet připraven tak, aby v něm nechyběly důležité investice, které by měly naše město posunout zase citelně dopředu. Jde například o investice do infrastruktury, a to rekonstrukce ulic Záhumenská a Cihelná, které jsou poslední panelové v našem městě. Tady jde o sumu cca 8.650.000 Kč. Zhruba 6.655.000 Kč by měla stát oprava sociálního zařízení v kuželně, která je městským objektem. Sociálky jsou zde ve velmi neutěšeném stavu, přitom je ale město potřebuje využívat při pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí na náměstí. Nemalé prostředky by měly putovat i do našich školských vzdělávacích zařízení, ať už na opravy a údržbu budov či vnitřní vybavení. V rozpočtu je zahrnuta rovněž částka 1.200.000 Kč na opravu mostu v ulici Okružní (u mateřské školy). Částka 2.500.000 Kč je pak alokována na práce spojené s novým zemním uložením inženýrských sítí v ulici Sokolská. Nemalé prostředky spolkne výměna výtahu a úpravy několika bytů v Domě s pečovatelskou službou. V rozpočtu je také zahrnuta částka 400.000 Kč pro potřeby participativního rozpočtu, tedy na projekty navržené samotnými občany. Rozpočet pro rok 2024 pak počítá i s částkou 10.000.000 Kč na start výstavby nového obecního domu, kde má mít nové, a především odpovídající, zázemí naše základní umělecká škola, knihovna, infocentrum a součástí má být také multifunkční sál pro pořádání koncertů, přednášek či divadel. Do rozpočtu jsou zaneseny i posílené výdaje na opravy komunikací, na opravy a modernizace dětských hřišť nebo na oblast kultury či výsadbu zeleně. Položek v rozpočtu je opravdu mnoho, s jeho detailním zněním se můžete seznámit na webu města.

Dalším zásadním bodem pak byl rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci sporu ekologicky zaměřeného spolku Lesobor a Města Vracov ohledně lesíku v ulicí Písečná, kdy tento rozsudek bralo zastupitelstvo na vědomí. Zjednodušeně lze říci, že tímto rozsudkem celá tato z našeho pohledu naprosto zbytečná kauza definitivně skončila, a to ve prospěch města, respektive majitelů pozemků v ulici Písečná. Ti tak na základě platného Územního plánu města Vracova mohou na těchto svých pozemcích stavět rodinné domy. V této souvislosti musí město postupovat s péčí řádného hospodáře a po spolku Lesobor bude vymáhat veškeré náklady na daná soudní řízení, nyní už je zřejmé, že to bude v řádech stovek tisíc.

Zajímavá pak zcela jistě byla i následná diskuze, která je vždy jedním z bodů programu zastupitelstva. Zřejmě největší pozornost na sebe strhl příspěvek zastupitele Zbyňka Janošky ze „Změny pro Vracov“, který vystoupil s tím, že se na něj s důvěrou obrátili hned dva! občané z ulice Mlýnská s tím, že je ruší kostelní zvon a hodiny. Drtivá většina přítomných zastupitelů a občanů, a to i těch, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti kostela, ovšem dala jasně najevo, že kostel je jednou z dominant našeho města, stojí tady od poloviny 13. století a k Vracovu i se svými zvony a kostelními hodinami prostě patří. Jestli se na pana zastupitele Janošku s důvěrou obrátili lidé, kteří zde žijí celý život nebo se do Vracova přistěhovali, to už bohužel na plénu nezaznělo. Navíc je otázkou, zdali tento druh podnětů má být vůbec řešen v rámci jednání zastupitelstva města…

Petr Fridrich, starosta

Zpět