25. 05. 2023

Našemu městu se podařilo v poslední době získat několik dotací

penize.jpg

Jsou zprávy, které se píší líp, na druhé straně jsou pak ty, které se tvoří mnohem hůř. Informace, které pro Vás aktuálně mám, se naštěstí týkají té první skupiny. Jsem velmi rád, že Vás mohu touto cestou informovat hned o několika dotacích, které se našemu městu podařilo v poslední době získat. A nejde rozhodně o zanedbatelné částky!

Největší dotací je neinvestiční příspěvek od Jihomoravského kraje, který se týká financování sociálních služeb pro náš dům s pečovatelskou službou. Pro letošní rok (2023) se nám podařilo dosáhnout na částku 1.950.000 Kč! Jde o sumu, která je ze všech předchozích let, kdy jsme tuto dotaci získali, jednoznačně nejvyšší. Více než 284.000 korun jsme pak získali na hospodaření v městských lesích, obnovu lesních porostů a péči o tyto porosty. Obnovy zeleně se pak týká i další dotace. Téměř 55.000 Kč získalo naše město na výsadbu stromů v nově budované obytné lokalitě Olšíčka. A zeleň do třetice! Bezmála 30.000 Kč jsme v rámci projektu na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 získali na nákup 70 kusů zavlažovacích vaků k nově vysázeným stromům v intravilánu města. Další částkou, která přispěje ke zkvalitnění života v našem městě, je dar od společnosti MND a. s., a to suma 120.000 Kč. Tyto finance jsou cílené a budou použity na revitalizaci dětského hřiště v ulici Řadová (u křižovatky s ulicí Sportovní) s tím, že město má v rozpočtu pro letošní rok rovněž vyčleněny prostředky na obnovu dětských hřišť a počítá s případným dofinancováním. A díky dotacím dojde také na vylepšení služeb pro cyklisty. V rámci podpory rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JmK v roce 2023 získalo naše město dotaci ve výši cca 78.000 Kč na pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola. Ta bude prozatím umístěna na náměstí Míru u infocentra. A úspěšné naše město bylo i v oblasti, která zahrnuje sakrální památky místního významu. Konkrétně jde o částku 27.000 Kč na opravu Kudláčova kříže, který se nachází za ulicí Kučovanskou ve směru na Bzenec. Důležité je ovšem zmínit, že veškeré dotace pokryjí vždy jen část celkových nákladů a zbytek tedy musí město dofinancovat ze svého rozpočtu.

Žádosti o dotace jsme pak podali také v dalších oblastech, například na podporu hasičů, seniorů... Věřím, že i tady se nám podaří na nějaký ten příspěvek dosáhnout. Rád Vás opět budu informovat.

Příjemné májové dny Vám všem!

Petr Fridrich, starosta

Zpět