25. 05. 2023

Našemu městu se podařilo v poslední době získat několik dotací

penize.jpg

Mnoho věcí, které se v minulosti povedlo v našem městě vybudovat, opravit či zakoupit, se podařilo i za pomoci nejrůznějších dotací. Jsem velmi rád, že jsme v získávání dotačních prostředků úspěšní i nadále. Přestože jsem o dotacích, které se našemu městu podařilo
v poslední době získat, psal na webu či příspěvku na sociální síti Vracov žije, dovolím si ještě jednou k danému tématu vrátit. Nejen proto, abych zde všechno podrobně zrekapituloval nebo přiblížil těm, kteří se z nějakého důvodu k těmto informacím nedostali, ale především proto, že od té doby naše město dosáhlo na další dotační peníze. Nejvyšší dotací je neinvestiční příspěvek od Jihomoravského kraje, který se týká financování sociálních služeb pro náš dům s pečovatelskou službou. Pro rok 2023 se nám podařilo dosáhnout na částku 1.950.000 Kč. Jde o sumu, která je ze všech předchozích let, kdy jsme tuto dotaci získali, jednoznačně tou nejvyšší. Zhruba 350.000 jsme pak získali na pořízení nového projektoru pro promítání letního kina, skládacího rámového plátna o rozměru cca 6,5 x 4,5 metru,
reproduktorů a mixážního pultu. Součástí dotačního titulu bylo i pořízení 25 ks nových pivních setů. Dotaci vyhlásil Státní zemědělský intervenční fond a s administrací dotace nám pomáhalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. Více než 284.000 korun jsme pak získali na hospodaření v městských lesích, obnovu lesních porostů a péči o tyto porosty. U obnovy zeleně ještě zůstaneme. Téměř 55.000 Kč získalo naše město na výsadbu stromů v nově budované obytné lokalitě Olšíčka, bezmála 30.000 Kč jsme v rámci projektu na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 získali na nákup 70 kusů zavlažovacích vaků k nově vysázeným stromům v lokalitě Olšíčka. Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 99.000 Kč z rozpočtu JmK v rámci dotačního programu na podporu jednotek dobrovolných hasičů jsme získali právě na materiální dovybavení JSDH Vracov. Díky daru ve výši 120.000 Kč od společnosti MND a. s. se pak děti mohou těšit na nově zrekonstruované hřiště na rohu ulic Řadová a Sportovní s tím, že případné dofinancování by se odehrálo prostřednictvím městského rozpočtu, kdy jedna z kapitol počítá právě s prostředky na obnovu dětských hřišť. Úspěšné naše město bylo i v oblasti týkající se cyklistiky. V rámci podpory rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JmK v roce 2023 jde o dotaci ve výši cca 78.000 Kč na pořízení solární nabíjecí stanice pro elektrokola. Ta prozatím najde své místo na náměstí u infocentra. Díky dotacím budeme i v letošním roce pokračovat v obnově sakrálních památek místního významu. Částku ve výši 27.000 Kč získalo naše město na obnovu tzv. Kudláčova kříže, který najdete za ulicí Kučovanskou. Žádost o dotaci jsme pak podali i na podporu spolkové a vzdělávací činnosti našich seniorů a pevně věřím, že i tady se nám podaří nějakou peněžní částku získat. Všem, kteří při získávání dotací pro naše město jakkoliv přiložili ruku k dílu, patří mé velké poděkování. Závěrem bych pak chtěl ještě zmínit jednu důležitou skutečnost - veškeré dotace pokryjí vždy jen poměrnou část celkových nákladů, zbytek pak musí město dofinancovat ze svého rozpočtu.

Petr Fridrich, starosta

Zpět