23. 02. 2023

Rekultivace části lokality Marasti

marasti02.jpg

Máme pro Vás opět jednu krátkou zprávu, která se týká dění v našem městě. A tentokrát se vypravíme do vracovského lesa. Jednou z oblastí, na kterou totiž rozhodně nesmíme zapomínat, je péče o okolní krajinu. A týká se to i míst, která zrovna nepatří k těm, do nichž byste se opakovaně vydávali na vycházky přírodou. Právě jedním z takových míst je i lokalita zvaná Marasti, tedy okrajová část lesa z Vracova směrem na Vacenovice (za tzv. Morčárnou). Toto místo dlouhodobě patřilo k poměrně dost zanedbaným. A to byl také hlavní důvod, proč mu nedávno byla věnována poměrně značná pozornost v podobě rozsáhlých úprav. 

Marasti byly dlouhodobě velmi podmáčenou lokalitou a kvůli tomu se zde prakticky vůbec nedařilo hodnotným dřevinám. Porost zde tvořily spíše jen nálety, invazivní a zahnívající dřeviny. Aby bylo vůbec možné toto místo znovu zalesnit ušlechtilejšími a kvalitnějšími dřevinami, byl stávající porost v souladu s lesním hospodářským plánem vykácen a pod dohledem našeho odborného lesního správce Ing. Ivana Černého kompletně zrekultivován. Pomocí těžké techniky zde došlo k vybudování hned dvou menších tůní ale například i prohloubení stávající strouhy, což by mělo výrazně přispět k efektivnímu zadržení vody v krajině. Další úpravy tohoto místa se pak už budou týkat především náhradní výsadby, a to například v podobě olší nebo dubů. Díky tomu se tak třeba právě i toto místo v budoucnu stane tím, kam budeme často a rádi chodit na houby nebo jen tak na lesní vycházky.

Petr Fridrich, starosta

Zpět