16. 03. 2022

Město začne prodávat pozemky v lokalitě Olšíčka

uzemni_studie_Olsicka.jpg

Zájemci o individuální výstavbu rodinných domů v nově připravované lokalitě Olšíčka by měli zbystřit! Zastupitelstvo města totiž na svém březnovém zasedání (15. 3.) schválilo záměr prodeje jednotlivých pozemkových parcel občanům. V rámci první etapy bude zájemcům nabídnuto k prodeji 47 pozemků o různých výměrách, a to od 254m2 až po pozemek o výměře 1494 m2. Kupní cena za metr čtvereční byla zastupitelstvem stanovena na 1500 Kč + 21% DPH. Při stanovení kupní ceny za metr čtvereční daných pozemků zastupitelstvo vycházelo nejen z aktuální situace na trhu, ale především ze tří nezávislých znaleckých posudků. Na základě těchto posudků by sice mohla být cena za metr čtvereční i mnohem vyšší, a to až cca 2300 Kč + DPH, touto cestou ale zastupitelé jít nechtěli. Od prvopočátku je totiž hlavním cílem při budování této obytné lokality rozvoj a podpora individuální výstavby ve městě, zabránění úbytku počtu obyvatel, podpora zakládání rodin, ale také veřejný zájem, kdy je oblast bydlení definována jako jeden z úkolů samosprávy. 

Zastupitelé rovněž nechtěli přistoupit k prodeji pozemků systémem dražby, tedy laicky řečeno „kdo dá více, ten bere.“ Tento systém by nejenže nahrával movitějším občanům, ale zároveň by nejspíš zapříčinil i to, že se ceny pozemků budou šplhat do astronomických výšin. Což byl ostatně i poměrně nedávný případ prodeje pozemků v jednom z nedalekých měst. Důležité je v této souvislosti také zmínit, že zastupitelstvem stanovená cena za metr čtvereční pozemku se odráží i ve skutečnosti, že kupující dostane pozemek připravený k individuální výstavbě v již kompletně zasíťované lokalitě. Peníze získané prodejem pozemků přitom celkové nálady vynaložené městem na budování lokality zcela nepokryjí. Podmínky prodeje jednotlivých parcel nechalo město vypracovat renomovanou advokátní kanceláří, a to v zájmu zachování maximální možné transparentnosti a objektivity. Schválený záměr prodeje pozemků včetně geometrického plánu a detailních podmínek prodeje najdete pod odkazem níže. Bližší informace zájemcům rovněž poskytne tajemnice MěÚ Vracov Ing. Ludmila Polešovská na mailu: tajemnik@mestovracov.cz nebo na telefonu 511 147 302.  

Více na  https://www.mestovracov.cz/uredni-deska/2351/olsicka_zamer_prodeje_pozemku.pdf

Zpět