01. 12. 2021

Zahajujeme provoz kluziště

kluziste.jpg

Veřejně prospěšné služby oznamují, že provoz kluziště bude zahájen v pátek 3. 12. 2021 od 13:00 hodin. V tento den mají děti do 15 let vstup zdarma. Bližší informace na www.vps-vracov.cz/kluziste, případně na tel. 518 628 412.

Při provozu kluziště je nutno dodržovat následující platná opatření:

- Maximálně 20 osob bez prokázání bezinfekčnosti.

- Až 100 osob v případě, že:
- osoby starší 18 let musí prokázat svou bezinfekčnost (očkování, prodělaná nemoc, kontraindikace)
- osoby 12 až 18 let prokazují bezinfekčnost testy
- děti do 12 let neprokazují bezinfekčnost.

Zpět