24. 03. 2021

Omezený svoz odpadu

kontejner_papir.jpg

Ekor Kyjov oznamuje, že v důsledku pandemie má omezený počet práce schopných zaměstnanců a proto nebudou po omezenou dobu vyváženy nádoby na separaci plastů, papíru a skla. Z tohoto důvodu Ekor žádá občany, aby tam neukládali odpad a ani kolem již naplněných nádob. V případě, že vypadnou ještě nějaké svozové posádky, nebude se moci svážet ani bioodpad, příp. směsný komunální odpad z domácností. Jakmile to situace alespoň trochu dovolí, svoz bude obnoven. Ekor Kyjov děkuje za pochopení.

Zpět